Varsling af forhøjelse af aconto-bidrag

Varsling af forhøjelse af aconto-bidrag

Varsling af forhøjelse af aconto-bidrag
Udgivet den 21. nov. 2022

Del artiklen

Stigende energipriser betyder, at det er blevet vigtigere, at du som udlejer holder øje med, om dine lejere indbetaler et tilstrækkeligt aconto-bidrag til dækning af deres forbrug af vand og varme. Hvis ikke lejerne indbetaler tilstrækkeligt løbende, så risikerer du at lide et tab, hvis lejerne ikke senere kan betale efterregningen.

Aconto-bidrag er kun relevant i lejemål, hvor udlejer leverer varme, vand, el og/eller køling til lejemålet, og hvor betalingen af lejers forbrug ikke er indeholdt i lejen. Varme og el kan ikke indeholdes i lejen.

Hvis dine lejeres aconto-bidrag ikke afspejler det forventede faktiske forbrug – på grund af stigende energipriser eller ændring i lejers forbrug – giver lejeloven mulighed for at varsle en forhøjelse aconto-bidraget.

  • Som udlejer kan du med 6 ugers varsel til en betalingstermin kræve, at de løbende aconto-bidrag til forbrug skal reguleres. Det samlede årlige bidrag må dog ikke overstige den udgift, som forventes at blive pålagt lejeren i regnskabsperioden.
  • Der er som udgangspunkt ikke nogen specifikke retningslinjer for en varsling af forhøjelse af aconto-bidraget til forbrug. Vi anbefaler dog, at varslingen udformes skriftligt, så der ikke opstår tvivl om forhøjelsens størrelse eller tidspunktet for lejers modtagelse af varslingen. Du bør desuden opdele aconto opkrævningerne i vand og varme, så dette opkræves hver for sig, f.eks. kr. 300 pr. md. i aconto vand og kr. 1.000 pr. md. i aconto varme.

  • Opkrævning af aconto-bidrag for forbrug forudsætter som udgangspunkt, at der til lejemålet er egnede forbrugsmålere, og at der rettidigt udarbejdes lovlige forbrugsregnskaber. Hvis dette ikke overholdes, risikerer du at miste retten til at kræve aconto-bidrag eller skulle tilbagebetale allerede opkrævede aconto-bidrag til lejer.

  • Lejer kan klage over forbrugsregnskabet eller størrelsen af aconto bidragene til huslejenævnet. Udlejer skal være opmærksom på, at hvis lejeren klager inden for 6 uger efter at forbrugsregnskabet er kommet frem, så er det udlejer, der har pligten til at indbringe sagen for huslejenævnet, hvis udlejer vil fastholde sit krav på efterbetaling. Lejer har bevisbyrden for, at der er noget galt med forbrugsregnskabet eller størrelsen af aconto bidragene.

Her kan du læse om digital kommunikation mellem lejer og udlejer

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til udarbejdelse af en varsling af forhøjelse af aconto forbrugsudgifter, aflæggelse af forbrugsregnskaber eller en huslejenævnssag herom, er du velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk