Udbetaling af indefrosne feriepenge

Udbetaling af indefrosne feriepenge

Udbetaling af indefrosne feriepenge
Udgivet den 25. aug. 2020

Del artiklen

I forbindelse med overgangen til Den nye Ferielov blev der vedtaget en overgangsordning, hvor ferie, optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skulle indefryses, og først ville blive udbetalt, når lønmodtageren blev pensioneret. 

Som led i et ønske om at stimulere dansk økonomi har Folketinget imidlertid netop vedtaget et lovforslag, der giver alle lønmodtagere mulighed for at få udbetalt en del af deres indefrosne feriepenge tidligere.

Med lovforslaget får lønmodtagere, der har opsparet feriepenge i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. marts 2020, mulighed for at få udbetalt 3 uger af disse feriepenge.

Sådan får du dine feriepenge

Fra starten af oktober og frem til den 1. december 2020 kan du ansøge om at få op til 3 uger af dine indefrosne feriepenge udbetalt. Det skal du gøre digitalt via borger.dk.

Herefter vil du modtage et brev med præcis angivelse af, hvor mange penge du får udbetalt, og hvornår pengene udbetales.

Du kan forvente, at der går op til 2 uger, fra du anmoder om at få feriepengene udbetalt, og indtil de er tilgængelige på din konto.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du kan risikere at skulle tilbagebetale nogle af de udbetalte feriepenge. Dette skyldes, at arbejdsgivere først har pligt til at indberette dine optjente feriepenge i december 2020. Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, der administrerer ordningen, kender derfor først det præcise beløb i december måned 2020 – det vil sige efter ansøgningsfristen.

Sådan opgøres indefrosne feriemidler

Du skal være opmærksom på, at indefrosne feriemidler opgøres som feriegodtgørelse med 12,5 % af det skattemæssige feriepengegrundlag (den ferieberettigede løn i optjeningsperioden) opgjort for den enkelte medarbejder. I bund og grund betyder det, at du får 12,5% af den ferieberettigede løn, du har haft i perioden fratrukket de feriedage, du måtte have haft i perioden, idet løn under ferie ikke er ferieberettiget løn. Opgørelsen af indefrosne feriemidler svarer derfor til den opgørelsesmetode, der anvendes, når en medarbejder fratræder eller ved løbende indbetaling af feriepenge for timelønnede medarbejdere til Feriekonto.

En mulighed – ingen forpligtelse

Hvis du ikke anmoder om udbetaling af feriepenge, bliver de stående, og du får dem automatisk udbetalt ved folkepensionsalderen, medmindre du inden da, af andre grunde, måtte have trukket dig tilbage fra arbejdsmarkedet og i den forbindelse har ansøgt om at få pengene udbetalt.

Man har dog også mulighed for at lade feriepengene blive stående som en opsparing også efter folkepensionsalderen.

Hvorvidt det kan betale sig økonomisk for dig at få udbetalt de indefrosne feriepenge eller ej, er et individuelt anliggende og afhængig af dit lønniveau. Det beløb du måtte få udbetalt brutto, vil nemlig skattemæssigt blive tillagt din indkomst, hvilket betyder, at du kan risikere at skulle betale topskat af beløbet, hvilket du sandsynligvis ikke skal betale, hvis du venter med at få udbetalt pengene til du når pensionsalderen.

Har du spørgsmål til artiklen, udbetaling af indefrosne feriepenge, eller den nye ferielov, er du velkommen til at kontakte os.    

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Gabriel L. Martiny

Gabriel L. Martiny

Advokat (H) | Partner

Malin Lundø Brun

Malin Lundø Brun

Advokat (L)

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk