Tre typer testamenter – hvilket skal du vælge?

Tre typer testamenter – hvilket skal du vælge?

Tre typer testamenter – hvilket skal du vælge?
Udgivet den 21. jul. 2021

Del artiklen

Overordnet findes der tre typer testamenter: Notar-, vidne- og nødtestamente. Når du skal oprette et testamente, er det vigtigt, at du vælger den type, der passer bedst til din situation, så du sikrer dig, at testamentet er gyldigt efter din død – og at din sidste vilje bliver realiseret.

I denne artikel kan du læse om de forskellige typer testamenter, og hvad du skal være særligt opmærksom på.

Læs også: Skal jeg oprette testamente?

Notartestamente

Notartestamentet er det mest sikre, da det underskrives hos notaren, der som uvildig person er garant for underskriftens ægthed og din fornuftsmæssige tilstand.   

Notaren sørger desuden for, at dit testamente bliver indberettet til Centralregistret for testamenter og opbevaret i Notarialarkivet. Det betyder, at du er sikret, at dit testamente kommer frem til skifteretten, når du dør. Også selvom din egen kopi skulle være blevet væk eller ødelagt.

Når du opretter et notartestamente, skal du betale en retsafgift på kr. 300 (2021). 

Det er svært at anfægte gyldigheden af et notartestamente, og derfor anbefaler vi altid, at du opretter et notartestamente, hvis du har mulighed for det.

Vidnetestamente

Vidnetestamentet underskrives af to vidner, der begge er tilstede ved din underskrift. Vidnerne skal være uvildige, og kan f.eks. være venner eller naboer, der ikke er nævnt i testamentet.   

Vidnerne indestår ikke for indholdet i testamentet men alene for, at du er ved din fulde fornuft, når du underskriver testamentet.

Vidnetestamentet er billigere end notartestamentet, da du ikke skal betale nogen retsafgift. Til gengæld kan vidnetestamentet lettere blive tilsidesat som ugyldigt.

Hvis der f.eks. er arvinger, der anfægter testamentets gyldighed, så er det vidnerne, der skal forklare rigtigheden af deres vidnepåtegning i retten. Dvs. at de med deres forklaring skal bevise, at de var tilstede som testamentsvidner, at du selv har underskrevet testamentet, og at du var i fornuftsmæssig tilstand, da du underskrev testamentet.

Hvis vidnerne ikke kan afgive forklaring i retten, f.eks. på grund af sygdom eller død, så kan du risikere, at testamentet ikke længere kan gøres gyldigt. 

Vidnetestamentet kommer desuden ikke automatisk frem ved din død, og du er således afhængig af, at dine pårørende bringer testamentet til skifteretten. Da der kun findes dit ene eksemplar, skal du passe på, at det ikke bliver ødelagt eller væk inden da. Der er således en del usikkerheder forbundet med et vidnetestamente.

Nødtestamente

Nødtestamentet kan oprettes på hvilken som helst måde, hvis du befinder dig i en nødsituation f.eks. akut livstruende sygdom, eller hvis du bliver involveret i et trafikuheld.

Nødtestamentet udløber senest 3 måneder efter, at det er oprettet. Testamentet skal formaliseres som enten notar- eller vidnetestamente efter nødsituationen er overstået, hvis du ønsker, at det fortsat skal være gyldigt.  

Vi ser desværre jævnligt sager med nødtestamenter, der viser sig at være ugyldige, når de skal tages i brug.

Der var f.eks. en sag med en døende mand, der sendte en mail til sin revisor, hvor hans sidste vilje stod beskrevet. Da manden døde, blev det dog vurderet, at der var gået så lang tid siden mailen blev sendt, at manden godt kunne have nået at oprette et notar- eller vidnetestamente i mellemtiden. Derfor kom nødtestamentet ikke i betragtning, og arven blev i stedet fordelt efter arvelovens regler, selvom det var imod afdødes ønske.

Kontakt en advokat

Uanset hvilket testamente du opretter, er det dit eget ansvar, at testamentets indhold er gyldigt. Det er ikke et krav, at du bruger en advokat, men da det kan være svært at overskue konsekvenserne af testamentets indhold og formuleringer, anbefaler vi altid, at du kontakter en advokat, når du skal oprette dit testamente.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk