fbpx

Status på udfasning af iværksætterselskaber (IVS’er)

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Status på udfasning af iværksætterselskaber (IVS’er)

WTC advokaterne - Køb og salg af virksomhed

I foråret trådte en ændring af selskabsloven i kraft, hvorefter iværksætterselskabet – IVS’et – blev afskaffet. Vi gør status på det første halve år og minder IVS-ejere om handling inden 16. april 2021.

Den 9. april 2019 vedtog Folketinget en ændring af selskabsloven, der afskaffede IVS’et og igen gjorde anpartsselskabet – ApS’et – til det danske kapitalselskab, der kræver den laveste selskabskapital. Kapitalkravet for ApS’er blev samtidig lempet fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Siden loven trådte i kraft den 16. april 2019 har det således ikke været muligt at stifte IVS’er.

Alle IVS’er, der allerede var stiftet, før muligheden blev lukket den 16. april 2019, skal omdannes til ApS’er inden den 15. april 2021. Alternativt vil de blive tvangsopløst.

Status efter det første halvår

Der er ikke offentlig tilgængelig statistik på, hvor mange omdannelser fra IVS til ApS, der er sket i det første halve år, der er forløbet siden lovens ikrafttrædelse den 16. april 2019.

Ifølge Statstidende.dk, hvor alle konkurser kundgøres, er 994 IVS’er gået konkurs i perioden.

Årsagerne hertil kan naturligvis være mange – indstilling af driften, manglende regnskabsaflæggelse, manglende registrering af reelle ejere osv.

Årsagen kan dog i nogle tilfælde også være, at de pågældende IVS-ejere ikke har haft økonomisk mulighed for at omdanne IVS’et til et ApS.

Planlæg og kommunikér din omdannelse

Er du IVS-ejer, anbefaler vi, at du allerede nu begynder at lægge penge til side til en omdannelse af IVS’et til et ApS, og en forhøjelse af selskabskapitalen til minimum 40.000 kr. inden den 15. april 2021, så du undgår tvangsopløsning.

Derudover vil det være fornuftigt at lave en strategi for omdannelsen og melde denne klart ud til bank, kunder og samarbejdspartnere, så de bliver betrygget i fortsat at kunne samarbejde med selskabet.

Billig omdannelse fra IVS til ApS

WTC tilbyder at bistå med omdannelsen fra IVS til ApS til en fast pris på kr. 3.000 + moms.

Uanset om du ønsker at foretage omdannelsen nu eller vente til et mere belejligt tidspunkt forud for den 15. april 2021, foreslår vi, at du allerede nu kontakter os til en drøftelse af den rette strategi for netop dit selskab.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til artiklen eller er du IVS-ejer, og har du endnu ikke handlet på udfasningen af IVS, er du meget velkommen til at kontakte os.

Print Friendly, PDF & Email

Kontakt en ekspert på området

Casper Vahr Glorvigen

Casper Vahr Glorvigen

Advokat (L)

Helle Jørgsholm

Helle Jørgsholm

Advokat og partner (H)

David Slatcher

David Slatcher

Advokat og partner (H)