fbpx

Skal du have opført nyt hus? Så læs her.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Nyhedsbreve fra WTC advokaterne

WTC viden

Med WTC viden holder vi dig opdateret med jura, som har betydning for din dagligdag og dit arbejdsliv. Vi har fingeren på pulsen og udvælger de mest relevante nyheder inden for dine interesseområder.

Skal du have opført nyt hus? Så læs her.

Skal du have opført nyt hus? Så læs her.

Mange oplever desværre, at processen med at få opført deres nye drømmehus ikke går så gnidningsfrit, som de havde forventet. Som nybygger kan det være svært at bevare overblikket i byggeprocessen og overblikket over alle ens rettigheder og pligter.  

Vi har udarbejdet en liste med 10 gode råd, som du med fordel kan gennemgå, inden du kaster dig ud i husprojektet.

1. Vælg den rigtige entreprenør

Inden du underskriver en entreprisekontrakt, er det en god idé at undersøge entreprisevirksomheden på Google. Ved en søgning på Google kan du se, om andre har skrevet om deres erfaringer med den pågældende entreprenør – og om de er positive eller negative.

datacvr.virk.dk kan du se, hvor længe virksomheden har eksisteret, hvordan seneste regnskab så ud m.m. Hvis der er tale om et nystiftet selskab, eller et selskab med dårlig økonomi, så bør du være ekstra opmærksom og stille krav til sikkerhedsstillelse i det eventuelle videre samarbejde.

Du kan med fordel også undersøge, om virksomheden er tilmeldt BYG Garantiordningen. BYG Garanti hjælper private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det håndværksmæssige udførte arbejde.

Det er i den forbindelse værd at huske, ”at det billigste tilbud langt fra er det bedste tilbud”. Det kan ofte godt betale sig at gøre sit forarbejde, inden man vælger en entreprenør til sit byggeprojekt.

2. Lav en skriftlig entreprisekontrakt

Få altid lavet en skriftlig entreprisekontrakt, der tager stilling til væsentlige spørgsmål såsom betalingsforløbet, entreprenørens forpligtelser, afleveringstidspunkt, garantistillelse mv.

Har entrepriseaftalen ikke taget stilling til alle relevante forhold, kan det være tilstrækkeligt, at entrepriseaftalen indeholder en henvisning til de forbrugervenlige udfyldningsregler; AB-forbruger (Almindelige Betingelser for byggearbejder for Forbrugere). Eller henviser til de sædvanlige entreprisebestemmelser AB92, ABT93 og A18.

Hvis entreprenøren ikke af egen drift udfærdiger en entreprisekontrakt, bør dette få dine alarmklokker til at ringe.

Få altid kontrakten gennemgået af en advokat, så eventuelle uklarheder afklares.

3. Få en kopi af garantistillelsen

Der aftales ofte en økonomisk garantistillelse mellem bygherren og entreprenøren. Få altid en kopi af entreprenørens garantistillelse, inden projektet starter op.

4. Få en byggeskadeforsikring

Professionelle bygherrer skal ved opførelsen af nybyggerier til helårsbeboelse tegne en 10-årig byggeskadesforsikring. Der skal således foreligge et tilbud på en byggeskadeforsikring, når den professionelle bygherre søger om byggetilladelse.

Byggeskadeforsikringen omfatter alvorlige byggeskader, der kan opstå på boligen i forbindelse med opførelsen. Det kan være projekterings-, udførelses- eller materialefejl.

For at gøre brug af forsikringen skal byggeskaderne have en væsentlig betydning for boligens levetid eller på afgørende måde nedsætte brugbarheden af boligen.

Som forbruger skal du være opmærksom på, at regningen for byggeskadeforsikringen altid vil blive videregivet til dig. Alt afhængig af projektets størrelse og karakter vil udgiften for forsikringen udgøre op til kr. 75.000 – 100.000.

Forpligtelsen til at tegne forsikring gælder ikke selvbyggere. Vi vil dog fraråde, at man – for at spare udgiften – angiver sig selv som selvbygger. Dermed risikerer man selv at skulle tage ansvaret for fejl og mangler, som kan ende med at blive langt dyrere.

5. Undgå at betale for meget

Når byggeriet er gået i gang, skal du som tommelfingerregel ikke betale for mere end det udførte arbejde samt værdien af de leverede materialer.

Flere entreprisekontrakter lægger op til, at du skal betale et større beløb allerede ved indgåelse af kontrakten. Dette vil vi bestemt ikke anbefale.

Du bør i stedet alliere dig med en byggesagkyndig, der kan følge entrepriseprojektet på sidelinjen og hjælpe dig med at sikre, at du ikke betaler for mere, end du har fået.

Det skal medgives, at der kan påløbe nogle ekstra omkostninger til den sagkyndige, men i forhold til entreprisekontraktens økonomiske omfang kan disse ”beskedne” udgifter være godt givet ud.

6. Undgå skjulte fejl og mangler

Den byggesagkyndige kan ligeledes være garant for, at fejl og mangler opdages i tide. Med en byggesagkyndig ved din side, igennem hele forløbet, kan du undgå skjulte fejl og mangler, som måske ikke opfanges i forbindelse med afleveringsforretningen, hvor en byggesagkyndig gennemgår ejendommen til sidst i forløbet for at tjekke, at alt er som aftalt.

7. Undgå forsinkelse

Videre kan den byggesagkyndige medvirke til, at projektet skrider planmæssigt frem, således at der ikke efterfølgende opstår diskussioner omkring forsinkelse og eventuel betaling af dagbøder.

8. Vær opmærksom på dine rettigheder og forpligtelser

Undervejs i forløbet er det væsentligt, at du hele tiden er opmærksom på dine rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten eller aftalegrundlaget.

Hvad gør du, hvis byggeriet er forsinket? Eller hvis der er mangler? Hvornår skal du gøre indsigelse, og kan du tabe retten til at gøre indsigelse?

En advokat, med speciale i entrepriseret, kan hjælpe dig, således at du altid er på forkant med situationen.

9. Gennemgå ejendommen for fejl og mangler ved afleveringen

I forbindelse med afleveringen er det vigtigt, at du minutiøst gennemgår ejendommen for fejl og mangler, gerne sammen med den byggesagkyndige, idet afleveringsforretningen er afgørende for, om byggeriet anses for at være endeligt afleveret (hvorved entreprenørens eventuelle garantistillelse nedskrives). Ved særlige alvorlige mangler kan der blive tale om, at man nægter at overtage ejendommen på det foreliggende grundlag. Hvis den situation skulle opstå, vil det ofte give anledning til større diskussioner, hvorfor det også her er væsentligt med rådgivning fra såvel advokat som fra byggesagkyndig.

Mangler påvist ved afleveringsforretningen kan kræves afhjulpet ”inden rimelig tid”, jfr. bl.a. AB-forbruger (§44), og såfremt entreprenøren ikke afhjælper manglerne ”inden rimelig tid”, er du berettiget til at lade manglerne ordnet for entreprenørens regning.

10. Igangsæt en sagkyndig beslutning ved uenighed

Der kan endelig opstå spørgsmål om, hvorvidt du er berettiget til at gøre brug af entreprenørens stillede garanti i tilfælde af, at der skal udbedres fejl og mangler.

Er der uenighed mellem dig og entreprenøren, kan det være nødvendigt at igangsætte en sagkyndig beslutning. I det tilfælde er det en god idé at alliere sig med advokaten, der kan informere om de formelle krav m.m.

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål.

Held og lykke!

Print Friendly, PDF & Email

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Malin Lundø Brun

Malin Lundø Brun

Advokat (L)

Ken Torpe Christoffersen

Ken Torpe Christoffersen

Advokat og partner (H)

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat og partner (H)