Opdateret markedsføringslov 2020

Opdateret markedsføringslov 2020

Opdateret markedsføringslov 2020
Udgivet den 14. jan. 2020

Del artiklen

Den 17. januar 2020 trådte nye ændringer i markedsføringsloven i kraft. Denne artikel giver overblik over ændringerne, og hvad du som erhvervsdrivende bør være opmærksom på i din markedsføring.

Aggressiv handelspraksis gøres strafbart

Der må ikke benyttes aggressiv markedsføring, ulovlig tvang, vold eller chikane over for en forbruger. F.eks. er det ulovligt gentagne gange at sende varer, som ikke er bestilt, at udøve pyramidesalg, at gøre det uforholdsmæssigt kompliceret at opsige et abonnement, eller som erhvervsdrivende at udnytte, at forbrugeren står i en svær livssituation f.eks. skilsmisse eller dødsfald i familien.

En ændring i markedsføringsloven omhandler desuden aggressiv handelspraksis mellem erhvervsdrivende. Aggressiv handelspraksis er, når en erhvervsdrivende omtaler en anden erhvervsdrivende på en usaglig og skadelig måde. Dette kan både udløse erstatningskrav og bødestraf.

Samtykkekrav skærpes

Et samtykke skal være frivilligt, specifikt og informeret. Til definitionen af samtykke tilføjes nu yderligere, at det skal være ”utvetydigt”. Samtykket må altså ikke give anledning til tvivl, og det skal formidles til forbrugeren i et klart og tydeligt sprog.

Hvis du som erhvervsdrivende ønsker at rette henvendelse til en forbruger via elektronisk post, f.eks. e-mail, må dette ikke ske uden forudgående samtykke. Derudover er det et nyt krav, at du oplyser forbrugeren om muligheden for frit at tilbagekalde sit samtykke. Samtykket anses kun som gyldigt, såfremt denne oplysning er videregivet, inden samtykket er afgivet.

De nye samtykkekrav bringer markedsføringsloven i overensstemmelse med samtykkekravene i databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Opdeling af forbrugerbegrebet

I den opdaterede markedsføringslov opdeles forbrugerbegrebet i fysiske personer og juridiske personer. En forbruger defineres som en fysisk person. Det betyder dog ikke, at den nuværende beskyttelse af juridiske personer bortfalder – de opnår samme beskyttelse via en separat bestemmelse i loven. Det betyder i praksis, at lovens forbrugerbeskyttende regler, som hidtil, også gælder for eksempelvis foreninger, selskaber og fonde, hvis de hovedsageligt handler uden for deres erhverv.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, har spørgsmål til artiklen eller er usikker på, hvad de nye regler betyder for dig, er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk