Nye regler om tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter

Nye regler om tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter

Nye regler om tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter

Del artiklen

Står du overfor at skulle købe ny bolig eller sommerhus, skal du være opmærksom på, at tilstandsrapporterne og elinstallationsrapporterne er blevet lavet om pr. den 1. oktober 2020.

Fremover vil du, udover at modtage tilstandsrapport og elinstallationsrapport, også få adgang til et digitalt univers (”Husweb”), hvor du kan se rapporterne og få huseftersynsordningen forklaret i ord, billeder og på video.

Baggrunden for indførelsen af det nye vurderingssystem ved huseftersyn er, at mange forbrugere har haft svært ved at gennemskue de nuværende karakterer for forhold i ejendommen kaldet K-værdier (K0, K1, K2, K3 og UN). Meningen med det nye vurderingssystem er, at give dig som køber et bedre indblik i husets tilstand og behovet for renovering på kort og længere sigt.

Her kan du læse om de mest væsentlige ændringer:

Indførelsen af farvekoderne rød, gul, grå og sort i tilstandsrapporterne

Fra den 1. oktober bliver det hidtidige karaktersystem med K0, K1, K2, K3 og UN afløst af farvekoderne rød, gul, grå og sort. Fremover vil bygningens tilstand i tilstandsrapporterne blive klassificeret efter, hvor hurtigt de kritiske skader skal udbedres.

Kritiske skader (tæt på det tidligere K3) vil fremover blive markeret med rød. Kritiske skader er forhold ved bygningsdele, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt, og som kan medføre eller allerede har medført skade på andre bygningsdele. Som følge af karakteren af skaderne, skal disse straks udbedres.

Alvorlige skader (tæt på det tidligere K2) er forhold ved bygningsdele, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt, og som kan medføre skader på andre bygningsdele. Disse forhold vil fremover være markeret med gult. Det vil være klogt at udbedre disse forhold, men det kan godt vente.

Mindre alvorlige skader (tæt på det tidligere K1) er forhold ved bygningerne, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelen eller bygningens funktion. Skaderne vil fremover blive markeret med gråt.

Forhold der skal undersøges nærmere (tidligere UN) er mulige skader ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om der er en skade. De vil for fremtiden blive markeret med sort.

Kosmetiske forhold (tidligere K0), der ikke har nogen betydning for bygningen eller bygningsdelens funktion, er afskaffet.

Indførelsen af farvebetegnelser og nye symboler i elinstallationsrapporterne

Karaktererne i elinstallationsrapporten ændres ligeledes.

Fremover vil farven rød blive anvendt ved eventuel risiko for brand, medens farven gul vil blive anvendt ved risiko for stød. Et stoptegn vil betyde ulovlige elinstallationer, og et spørgsmålstegn vil indikere, at installationen skal undersøges nærmere.

Se alle de nye symboler på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: Sikkerhedsstyrelsen.dk.

Skadesbeskrivelserne bliver ensrettet

Skader vil blive beskrevet med udgangspunkt i bygningsdele og vil blive opdelt efter boligens bygninger og rum. Tidligere har det været op til den enkelte bygningssagkyndige selv at beskrive skaderne på en bygning, og beskrivelserne kunne derfor indeholde fagudtryk og forkortelser, som var svære at forstå for både køber og sælger. For at gøre rapporterne mere forståelige vil skadesbeskrivelserne fremover blive standardiserede. De bygningssagkyndige kan (dog) fortsat supplere med egne forklaringer i teksterne.

Indførelsen af ny it-platform

En ny it-platform (”Husweb”) erstatter det tidligere system for hhv. tilstands- og el-installationsrapporter. På platformen kan du tilgå begge rapporter og få huseftersynsordningen forklaret i ord, billeder og på video.

Ændringernes betydning i forhold til din retsstilling over for ejerskifteforsikring

Fejl og skader vil blive vurderet ud fra de samme retningslinjer som hidtil i forhold til forsikringens dækningsomfang. Din retsstilling i forhold til tegning af ejerskifteforsikring bliver derfor ikke ændret ved indførelsen af den nye ordning.

Det er fortsat op til dig som køber at foretage en vurdering af behovet for at tegne en ejerskifteforsikring og i bekræftende fald, om der skal tegnes en basis eller en udvidet ejerskifteforsikring. Du skal dog altid huske, at hvis du ikke tegner en ejerskifteforsikring, så har du ingen mulighed for at få dækket udgifterne til udbedring af skader ved din ejendom, som ikke er beskrevet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.

Ændringernes betydning for igangværende handler

Den nye ordning trådte i kraft pr. den 1. oktober 2020. Tilstandsrapporter udarbejdet før den 1. oktober 2020 er gyldige i 6 måneder, og du vil derfor som køber kunne møde tilstandsrapporter med K-karakterer indtil foråret 2021. Hvis du før den 1. oktober 2020 har fået udarbejdet en rapport, skal du altså ikke udarbejde en ny rapport, selvom du sælger boligen efter den 1. oktober 2020.

En elinstallationsrapport er gyldig i 1 år. Derfor vil man ligeledes, frem til udgangen af september 2021, kunne se elinstallationsrapporter med de hidtidige K-karakterer.

Har du spørgsmål til artiklen eller behov for bistand til din kommende bolighandel, er du meget velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat og partner (H)

Ken Torpe Christoffersen

Ken Torpe Christoffersen

Advokat og partner (H)

Gitte Wichmann Mortensen

Gitte Wichmann Mortensen

Advokat (L)

Malin Lundø Brun

Malin Lundø Brun

Advokat (L)

Lone Mørch

Lone Mørch

Advokat (L)

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Advokat (L)

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Johan Klint Nielsen

Johan Klint Nielsen

Advokat (L)

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk