fbpx

Nye regler om brændeovne

Nye regler om brændeovne

Nye regler om brændeovne
Udgivet den 25. jan. 2022

Del artiklen

Siden den 1. august 2021 har du som boligkøber været forpligtet til at oplyse, hvis der er en brændeovn eller pejseindsats i den bolig, du køber.

Du skal desuden kunne dokumentere brændeovnens alder, og hvis brændeovnen er for gammel, skal du skrotte eller udskifte den.

Brændeovne produceret før 1. januar 2003

Folketinget vedtog i december 2020 en ny lov, der skal sikre, at gamle brændeovne med stor partikelforurening gradvist bliver afskaffet. Hvis du køber en bolig med brændeovn, er du derfor fremover forpligtet til at nedlægge eller udskifte den, hvis den er produceret før 1. januar 2003.

Den gamle brændeovn skal være fjernet senest 12 måneder efter, at du har overtaget din nye bolig. Når brændeovnen er nedlagt, skal du indberette det til Miljøstyrelsen.

Nogle typer brændeovne er ikke omfattet af de nye regler. Det gælder blandt andet:

 • Antikke brændeovne produceret før 1920
 • Brændekedler
 • Brændeovne og pejseindsatse i fredede bygninger
 • Brændekomfurer opbygget på stedet
 • Indmurede pejseindsatse, hvor udskiftning eller nedlæggelse kræver væsentlige konstruktionsmæssige ændringer
 • Kakkelovne
 • Åbne ildsteder/pejse

Brændeovne produceret efter 1. januar 2003

Hvis du har købt en bolig med brændeovn eller pejseindsats, der er produceret efter 1. januar 2003, skal du kunne dokumentere dette. Dokumentation for brændeovnens alder skal være indsendt til Miljøstyrelsen inden for 6 måneder efter, at du har overtaget boligen.

Hvis du ikke kender brændeovnens alder, og sælgeren heller ikke gør, bør du undersøge, om du kan finde oplysninger om produktionsåret på selve brændeovnen eller hos producenten eller forhandleren af brændeovnen.

Hvis brændeovnen ikke umiddelbart kan aldersbestemmes, så er der mulighed for at få en skorstensfejer, eller anden fagmand, til at vurdere brændeovnens alder.

Du kan finde eksempler og skabeloner på dokumentation på Brændefyringsportalen

Hvor indberetter jeg brændeovnen og dens alder?

Indberetningen af brændeovne sker i forbindelse med tinglysning af skødet i forbindelse med bolighandlen. Når skødet er tinglyst, modtager du et brev i e-boks med vejledning og frist til at dokumentere ovnens alder.

Hvis du har en advokat til at hjælpe dig med bolighandlen, så er det advokaten, der sørger for at videregive oplysningerne om brændeovnen i forbindelse med tinglysningen.

Hvilke ejerskifter er ikke omfattet af reglerne?

De nye regler om indberetning og dokumentation af brændeovne gælder ikke i situationer hvor:

 • Ejerskiftet sker ved, at din ægtefælle dør, og at du herefter sidder i uskiftet bo
 • Ejerskiftet sker ved, at din ægtefælle køber boligen ved skilsmisse
 • Ejerskiftet sker ved, at du sælger din del af boligen til en anden tinglyst medejer
 • Du sælger din kolonihave eller din andelsbolig
 • Boligkøber er en juridisk person (f.eks. et aktieselskab (A/S), et anpartsselskab (ApS), et interessentskab (I/S) eller en forening, en fond eller en stiftelse).

Læs mere om skift eller skrot af brændeovne på Miljøstyrelsens Brændefyringsportal.  

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Ken Torpe Christoffersen

Ken Torpe Christoffersen

Advokat og partner (H)

Johan Klint Nielsen

Johan Klint Nielsen

Advokat (L)

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat og partner (H)

Gitte Wichmann Mortensen

Gitte Wichmann Mortensen

Advokat (L)

Malin Lundø Brun

Malin Lundø Brun

Advokat (L)

Lone Mørch

Lone Mørch

Advokat (L)

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk