Ny lejelov pr. 1. juli 2022

Ny lejelov pr. 1. juli 2022

Ny lejelov pr. 1. juli 2022
Udgivet den 8. jun. 2022

Del artiklen

Et flertal i Folketinget har den 1. marts 2022 vedtaget en ny lejelov. Den nye lejelov, som træder i kraft d. 1. juli 2022, er en sammenskrivning af Lejeloven og Boligreguleringsloven.

De mest væsentlige ændringer i den nye lejelov er:

  • En sammenskrivning af Lejeloven og Boligreguleringsloven til én Lejelov
  • Indeholder nye paragrafnumre
  • Ny standardlejekontrakt – Typeformular A, 10. udgave

Ny lejelov – mere overblik

Der er gennem tiden foretaget mange ændringer i lejeloven, og derfor kan det selv for professionelle aktører være vanskeligt at forstå de mange regler og love der gælder inden for det lejeretlige område. Formålet med den nye lejelov er derfor en teknisk sammenskrivning af lejelovgivningens regelsæt, som i dag findes i henholdsvis den nugældende lejelov og boligreguleringsloven.

Ved at sammenskrive begge love får man en ny, forenklet og moderniseret lejelov, som har til formål at skabe et bedre overblik over lejelovgivningen. Tanken er, at brugeren vil opleve, at den nye lejelov er mere simpel og struktureret at finde rundt i. Så snart den nye lejelov træder i kraft, ophæves den nugældende lejelov samt boligreguleringsloven. Du skal derfor være opmærksom på, at så snart loven træder i kraft, så gælder den for alle lejekontrakter – også dem indgået før 1. juli 2022.

Hvad bør du vide om den nye lejelov?

Den nye lejelov indeholder udelukkende regler vedrørende det direkte lejeforhold mellem udlejer og lejer. Der indføres derfor samtidig en ny lov om boligforhold, der indeholder regler af offentligretlig karakter herunder regler om bopælspligt og huslejenævnets virke.

Med den nye lejelov følger der en række administrative krav til udlejere og andre aktører i ejendomsbranchen. Det er vigtigt, at du følger op på de nye regler – særligt som udlejer, da det ellers kan få økonomiske konsekvenser. Det er især vigtigt, at du er opmærksom på de nye §§-numre, når du indgår nye lejekontrakter, da en korrekt paragrafhenvisning i nogle tilfælde er en gyldighedsbetingelse.

PARAGRAFNØGLEN: OVERBLIK OVER GAMLE OG NYE PARAGRAFFER.

Mindst lige så vigtigt er det, at du anvender den nye typeformular ved indgåelse af lejekontrakter efter 1. juli 2022, hvilket du kan læse mere om nedenfor.

Ny typeformular til lejekontrakt

Med den nye lejelov vil der også følge en opdateret standardlejekontrakt – også kaldet en typeformular. Det betyder, at du som udlejer skal være opmærksom på fremadrettet at anvende den korrekte typeformular (10. udgave), da det kan have store konsekvenser at anvende en forkert lejekontrakt med forkert lovhenvisning.

Hvis du efter den 1. juli 2022 anvender den tidligere typeformular (9. udgave), så skal du være opmærksom på at alle de bestemmelser, der pålægger lejer større forpligtelser end hvad der følger af lejeloven, som udgangspunkt er ugyldige efter den 1. juli 2022. I så fald vil man falde tilbage på de almindelige regler, der fremgår af lejeloven.

Der er forlydender om, at der kommer en overgangsordning, hvor man i en periode kan bruge begge formularer, men dette er endnu ikke endeligt afklaret, ligesom den nye typeformular ikke er offentliggjort.

Har du brug for juridisk rådgivning?

Det er vigtigt at være forberedt inden den 1. juli 2022, hvor den nye lejelov træder i kraft. Hos WTC advokaterne står vi klar til at klæde dig bedst muligt på. Kontakt os ved at ringe direkte til os, eller ved at udfylde kontaktformularen herunder.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

René Wøhler

René Wøhler

Advokat og partner (H)

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Malin Lundø Brun

Malin Lundø Brun

Advokat (L)

Ken Torpe Christoffersen

Ken Torpe Christoffersen

Advokat og partner (H)

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat og partner (H)

Johan Klint Nielsen

Johan Klint Nielsen

Advokat (L)

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk