Ny barselslov træder i kraft pr. 2. august 2022

Ny barselslov træder i kraft pr. 2. august 2022

Ny barselslov træder i kraft pr. 2. august 2022
Udgivet den 15. jul. 2022

Del artiklen

Barselsloven ændres for børn født fra og med 2. august 2022. Med de nye regler deles barselsorloven ligeligt mellem forældrene, medmindre forældrene måtte vælge en anden fordeling af orloven.

Gældende regler

Som reglerne er i dag, har moren ret til fire ugers orlov (graviditetsorlov) før fødslen med barselsdagpenge.

Forældrene har tilsammen 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel, hvor 14 uger er øremærket moren, to uger er øremærket faren, medens forældrene kan dele resten af ugerne med dagpenge (32 uger) mellem sig.

De nye regler – gældende fra og med 2. august 2022

Morens ret til fire ugers orlov før fødslen med barselsdagpenge (graviditetsorlov) vil være uændret.

Det samlede antal orlovsuger med ret til barselsdagpenge vil ligeledes være uændret. Forældre vil således tilsammen fortsat have ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel.

Som noget helt nyt bliver de 48 ugers barselsorlov imidlertid delt ligeligt mellem forældrene, så hver forældre som udgangspunkt vil have ret til 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge, hvoraf de 2 uger skal afholdes i umiddelbar forlængelse af fødslen

For hver af forældrene vil yderligere 9 uger være øremærket hver af forældrene, dvs. at forælderen ikke kan overdrage dem til den anden forældre. Dette betyder, at moderen – der tidligere havde 14 ugers øremærket barsel efter fødslen – vil få 3 uger mindre øremærket barsel end før, mens faderen vil få 9 ugers øremærket barsel mere.

Derudover har hver af forældrene ret til yderligere 13 uger af sine 24 ugers barselsorlov, som hver af forældrene dog kan overdrage til den anden forældre.

Nye frister for varsling af orlov til arbejdsgiver

Med de nye barselsorlovsregler er der i øvrigt fastsat nye frister for, hvornår medarbejderen skal varsle fravær. Du kan finde nærmere information på beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Den nye orlovsmodel

Anm.: De ni øremærkede uger gælder kun for lønmodtagere
Foto kredit: Beskæftigelsesministeriet. 

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk