Lejers indflytning – INDFLYTNINGSRAPPORT

Lejers indflytning – INDFLYTNINGSRAPPORT

Lejers indflytning – INDFLYTNINGSRAPPORT
Udgivet den 17. okt. 2017

Del artiklen

Den “nye” lejelov trådte i kraft den 1. juli 2015. Eller for at være helt eksakt, ændringerne til den eksisterende lejelov er trådte i kraft. Der er nemlig ikke kommet en ny lejelov. Langt de fleste paragraffer er uændret i såvel lejeloven som i boligreguleringsloven.

Men, jo, nogle ændringer er blev der indført – også nogle væsentlige ændringer. I denne artikel vil jeg fokusere på de ændrede regler gældende for indflytningen i boliglejemål. I 2 andre artikler kan der læses om reglerne ved lejers udflytning samt den løbende vedligeholdelse i lejeperioden.

Hvad indebærer pligten til indflytningssyn?

Med de nuværende regler skal der holdes et indflytningssyn i forbindelse med lejers indflytning, jf. lejelovens § 9. Hvis udlejer ikke sørger for at (1) indkalde lejer og (2) afholde indflytningssyn samt (3) udlevere en fysisk rapport herom til lejer under selve synet, bortfalder udlejers ret til at kræve istandsættelse ved fraflytning som udgangspunkt. Hvis lejer, trods korrekt indkaldelse, ikke deltager, skal rapporten sendes til lejer inden 14 dage efter synet.

Hvilke udlejere har pligt til at gennemføre syn af lejemål?

Reglen om indflytningssyn gælder kun udlejere som udlejer mere end én beboelseslejlighed. Øvrige udlejere er ikke omfattet af et krav om at holde ind- og fraflytningssyn.

Hvordan skal rapporten udarbejdes?

Hvordan afholdelse af synet og udarbejdelse af rapporten på stedet rent praktisk kommer til at foregå er vanskeligt at sige noget om, og der findes ikke en officiel formular som udlejer skal bruge til rapporten. Men det er givet, at udlejer med fordel kan anvende standardformularer fra eksempelvis Ejendomsforeningen Danmark til udarbejdelse af rapporten. Udlejer må så vel sagtens medbringe en lille printer under armen (!) og herefter tage et billede af rapporten med sin telefon, for at sikre sig bevis for rapportens indhold.

Rapporten bør henvise til billedmateriale og billederne bør sendes til lejer umiddelbart efter synet. Udlejer kan således have affotograferet lejemålet forinden synet. Uanset om disse billeder så vil blive betragtet som en del af rapporten eller ej, vil de kunne bruges som bevis for lejemålets stand ved indflytning. For en sikkerheds skyld bør manglerne og lejemålets generelle stand imidlertid beskrives i rapporten.

Hvorfor er indflytningsrapporten vigtig?

Indflytningsrapporten bliver vigtig for både lejer og udlejer, idet udlejer ikke kan kræve at lejemålet afleveres nyistandsat eller i en bedre stand end ved indflytningen. Det er derfor vigtigt, at udlejer beskriver lejemålets stand med henblik på at kræve, at lejer ved fraflytningen afleverer lejemålet i samme stand. Der er dog (muligvis) en modifikation hertil, idet lejer kun kan tilpligtes at vedligeholde, når lejemålet trænger til vedligeholdelse, læs mere herom i artiklen omkring vedligeholdelse.

Hvilken typeformular bør anvendes?

Husk i øvrigt, at der også er kommet en ny typeformular – A9, der afløser A8. Man kan efter den 1. juli 2015 ikke lovligt benytte den gamle formular A8.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk