fbpx

Kontrollerer I jeres it-systemer regelmæssigt?

Kontrollerer I jeres it-systemer regelmæssigt?

Kontrollerer I jeres it-systemer regelmæssigt?

Del artiklen

Ifølge Datatilsynet bør it-systemer kontrolleres og testes jævnligt for at undgå brud på datasikkerheden.

I tre sager har Datatilsynet vurderet, at manglende basale tests af it-systemer var årsag til brud på datasikkerheden.

Kontrol af it-systemer

It-systemer skal kontrolleres regelmæssigt for at sikre:

  • At systemet ikke videregiver flere oplysninger end nødvendigt.
  • At systemet ikke videregiver oplysninger til forkerte modtagere.
  • At adgangskontrollen på systemet fungerer hensigtsmæssigt, således at brugerne har adgang til præcis de oplysninger, de skal bruge (og ikke mere).

Kontrollerne bør udføres inden systemet tages i brug, og hver gang der bliver foretaget en ændring i systemet f.eks. i forbindelse med en opdatering.

Manglende kontroller resulterede i brud på datasikkerheden

Datatilsynet har kritiseret flere kommuner for en mangelfuld kontrol af deres it-systemer, som i de konkrete tilfælde førte til brud på datasikkerheden.

I en af sagerne blev der blandt andet videregivet for mange oplysninger om borgere til kommunens ansatte. Når medarbejderen udfyldte kommunens digitale ansøgning på vegne af en borger, videregav it-systemet således oplysninger om borgerens navn, adresse og personnummer, hvilket ikke var nødvendigt for behandlingen af ansøgningen.

I et andet tilfælde havde underdatabehandleren, som leverede digitale løsninger til kommunen, fejlagtigt udeladt et filter i it-systemet, der skulle begrænse de enkelte kommuners adgang til data om borgere. Fejlen betød, at nogle af kommunens ansatte havde adgang til 4,2 mio. borgeres personnumre og beskæftigelsesrelaterede oplysninger i en periode på omkring 4 måneder.

Sikkerhedsbruddet skete i en af sagerne i forbindelse med en opdatering af it-systemet. En sikkerhedskomponent der skulle sikre, at kun de relevante oplysninger var tilgængelige for brugerne med adgang til systemet, var midlertidigt blevet deaktiveret. Fejlen resulterede i at udvalgte medarbejdere i kommunen uretmæssigt kunne tilgå beskæftigelsesrelaterede oplysninger om 1,5 mio. borgere fra andre kommuner.

Læs alle afgørelserne på Datatilsynets hjemmeside.

Har I brug for hjælp?

WTC advokaterne har specialiseret sig i persondatalovgivningen, og har allerede hjulpet mange både store og små virksomheder med compliance arbejdet.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller til håndteringen af jeres datasikkerhed og kontroller, så er du velkommen til at kontakte os nedenfor. Du kan læse mere om persondata (GDPR) her.

Har du spørgsmål?

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk