Konkurskarantæne

Gå tilbage

Konkurskarantæne

Afspil video

Hvad betyder konkurskarantæne?

Konkurskarantæne betyder, at en person i en periode får et forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed, hvor personen ikke hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelse. Det vil typisk være aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS) eller iværksætterselskaber (IVS).

En person kan pålægges konkurskarantæne, hvis personen på grund af ”groft uforsvarlig forretningsførelse” vurderes at være uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Det er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvornår der har været tale om ”groft uforsvarlig forretningsførelse”. Meget ofte vil det indgå i vurderingen, hvorvidt bogføringsloven og skattelovgivningen har været overholdt og/eller om der foreligger ulovlige kapitalejerlån i selskabet. Der er dog også mange andre forhold ved driften af virksomheden, der kan have betydning for vurderingen.

Hvem kan blive pålagt konkurskarantæne?

Personer, som har været medlem af ledelsen i en virksomhed, der er gået konkurs, kan pålægges konkurskarantæne. Det vil sige, at både personer, der er registreret som direktører og bestyrelsesmedlemmer kan pålægges konkurskarantæne, men også personer som reelt har deltaget i ledelsen i selskabet kan pålægges konkurskarantæne selv man ikke har stået registreret i Erhvervsstyrelsen som en del af ledelsen i selskabet.

Hvor lang tid varer en konkurskarantæne?

Konkurskarantænen vil som udgangspunkt blive pålagt for en periode på 3 år. Der kan dog i særlige tilfælde blive tale om, at konkurskarantæne kun pålægges for en periode på 2 år hvis sagen har taget lang tid og det ikke skyldes den tidligere ledelses skyld.

Overtrædelse af konkurskarantæne

Hvis en person overtræder en konkurskarantæne, kan skifteretten efter omstændighederne pålægge personen en ny karantæne. I den forbindelse kan karantænen udvides til et forbud mod deltagelse i enhver form for erhvervsvirksomhed, herunder den pågældendes egen personligt drevne virksomhed.

En overtrædelse af karantænen kan også medføre, at personen hæfter personligt på objektivt grundlag for selskabets forpligtelser, hvis selskabet går konkurs.

Endvidere kan en overtrædelse af en konkurskarantæne straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Hvem kan starte en sag om konkurskarantæne?

Det er kurator, der indstiller til skifteretten om der er grundlag for at indlede sag om konkurskarantæne . Hvis skifteretten finder, at der er grundlag for at indlede sag om konkurskarantæne, starter kurator en sag om konkurskarantæne mod den tidligere ledelse i selskabet. Det sker ved den skifteret, der også behandler konkursboet.

Kurator vurderer i forbindelse med behandlingen af konkursboet om der er grundlag for at indlede en sag om konkurskarantæne. Det er en vurdering, der bliver foretaget ved behandlingen af alle konkursboer.

Konkurskarantæneregistret

Den, der bliver pålagt konkurskarantæne, registreres i et konkurskarantæneregister. Personer i dette register kan ikke blive registreret som medlem af ledelsen i et erhvervsdrivende selskab og kan ikke i strid med karantænen blive momsregistreret eller registreret som arbejdsgiver hos SKAT.

Hvem har adgang til konkurskarantæneregistret?

Der er ikke offentlig adgang til konkurskarantæneregistret. Skifteretten kan videregive oplysninger fra registret til en kurator, når skifteretten vurderer, at det er nødvendigt for kurator.

Hvad gør jeg gør hvis der indledes sag om konkurskarantæne mod mig?

Vi har stor erfaring med behandling af konkurskarantæne sager både som kurator ved behandling af konkursboer, men også som advokat for den tidligere ledelse hvis der indledes sag om konkurskarantæne med ledelsen. Du er velkommen til at kontakte advokat Esben Skjernov såfremt du har spørgsmål eller vi skal vurdere om vi kan hjælpe dig med en sag om konkurskarantæne.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til artiklen, eller har du brug for hjælp til udlejning, kan du kontakte en af vores specialister, eller du kan udfylde formularen nedenfor.

Kontakt en ekspert på området

Få mere viden

Gør din virksomhed salgsmoden

Selvom det muligvis ikke er nært forestående, at din virksomhed skal videre til næste generation af familien eller overlades til andre at drive videre, er det væsentligt at være opmærksom

Læs mere »