Køberet vs. forkøbsret til en fast ejendom – hvad er forskellen?

Køberet vs. forkøbsret til en fast ejendom – hvad er forskellen?

Køberet vs. forkøbsret til en fast ejendom – hvad er forskellen?
Udgivet den 31. jan. 2022

Del artiklen

Hos WTC advokaterne oplever vi en del misforståelser om forskellen på køberet og forkøbsret vedrørende fast ejendom. Vi får blandt andet spørgsmål om, hvorvidt ejeren er forpligtet til at sælge sin bolig, hvis man laver en aftale om forkøbsret, eller om en køberet forpligter en til at købe ejendommen?

Køberet til en fast ejendom

Hvis du har køberet til en fast ejendom, betyder det, at du har ret til at købe på de vilkår, som er aftalt med udstederen af køberetten (den tinglyste ejer af ejendommen). Som indehaver af køberetten er du i udgangspunktet ikke forpligtet til at købe ejendommen, men du har ret til det.

Ejeren derimod har ved afgivelse af køberetten forpligtet sig til at sælge ejendommen, hvis indehaveren af køberetten ønsker at købe på de vilkår, som er aftalt.

Køberetten vil ofte være begrænset til at gælde i en bestemt periode, og aftalen indeholder normalt også en fastsættelse af salgsprisen evt. med en reguleringsklausul i forhold til en senere markedspris.

Da afgivelse af køberetten indskrænker ejerens rettigheder i forhold til ejendommen, vil en aftale om køberet ofte være betinget af, at indehaveren af køberetten betaler et vederlag (optionspræmie) for køberetten. Afhængig af formuleringen kan en optionspræmie være skattepligtig. Optionspræmien indgår ofte i den samlede aftale om købesummen.

Forkøbsret til en fast ejendom

Hvis du har forkøbsret til en fast ejendom, betyder det, at du står forrest i køen til at købe ejendommen, men du har alene ret til at købe, når og hvis ejeren vil sælge. Ejeren har dermed ikke forpligtet sig til at sælge ved at indgå en aftale om forkøbsret.

Ejeren forpligter sig derimod til, i tilfælde af salg, først at tilbyde ejendommen til indehaveren af forkøbsretten. Det kan være til en aftalt pris, eller at indehaveren af forkøbsretten bliver tilbudt at give samme pris, som en anden interesseret køber har tilbudt.

Aftaler om forkøbsret ses i lejekontrakter, hvor lejer får forkøbsret til den lejlighed eller det hus som lejes eller i købsaftaler, hvor handlen er betinget af købers salg af deres nuværende ejendom.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat og partner (H)

Ken Torpe Christoffersen

Ken Torpe Christoffersen

Advokat og partner (H)

Gitte Wichmann Mortensen

Gitte Wichmann Mortensen

Advokat (L)

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Lone Mørch

Lone Mørch

Advokat (L)

Malin Lundø Brun

Malin Lundø Brun

Advokat (L)

Johan Klint Nielsen

Johan Klint Nielsen

Advokat (L)

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk