Køb og salg af lægepraksis: Hvad skal du være opmærksom på?

Køb og salg af lægepraksis: Hvad skal du være opmærksom på?

Køb og salg af lægepraksis: Hvad skal du være opmærksom på?
Udgivet den 18. apr. 2023

Del artiklen

At købe eller sælge en lægepraksis kan være en stor beslutning. For de fleste lægers vedkommende, er det ikke dagligdag, og den ukendte proces kan derfor virke uoverskuelig og tidskrævende. Derfor er det vigtigt at alliere sig med betroede rådgivere.

Uanset om du er på vej til at købe eller sælge en lægepraksis, vil du stå over for en række vigtige overvejelser, som du skal tage stilling til, inden du underskriver den endelige overdragelsesaftale. Selvom processen vil variere fra handel til handel, vil den altid indebære en række væsentlige beslutninger, forhandlinger med modparten som køber/sælger samt udarbejdelse af relevante og nødvendige dokumenter. Herunder har PLO og FAPS fastsat en række regler og tidsfrister, som det er vigtigt at tage højde for ved tilrettelæggelse af processen.

Vi anbefaler, at du har en erfaren advokat ved din side, når du gennemfører en overdragelse. Din advokat kan hjælpe dig med at navigere i processen og sikre, at alle dokumenter og aftaler kommer på plads, så du kan føle dig tryg igennem hele processen.

Læs også: Gør din virksomhed salgsmoden

Finansielle overvejelser

Ved køb og salg af lægepraksis, er der flere vigtige finansielle overvejelser, du skal tage stilling til.

Det afgørende er, hvordan købesummen skal fastsættes og finansieres, da det har direkte betydning for både købers og sælgers økonomi efter overdragelsen.

Købesummen for en lægepraksis afhænger af flere faktorer, herunder udbud og efterspørgsel, historisk omsætning, goodwill, driftsmidler og inventar. Goodwill er en særlig værdi, som kan anses som et udslag af virksomhedens fremtidige potentiale, og som oftest udgør en stor del af købesummen. Det er dog vigtigt at have for øje, at PLO og FAPS har fastsat maksimumgrænser for fastsættelse af goodwill ved handel med almen- og speciallægepraksis. Der er således ikke i relation til prisen aftalefrihed mellem parterne. Vi anbefaler, at både sælger og køber altid rådfører sig med en revisor i forbindelse med værdiansættelsen af praksissen.

Praktiske overvejelser

Når du skal købe eller sælge en lægepraksis, er der også en række praktiske overvejelser, som er vigtige at gøre sig. Er du sælger, bør du for eksempel overveje, hvornår det vil være mest hensigtsmæssigt at overdrage din praksis, samt om du skal overdrage den helt, delvist (dvs. oprette en delepraksis) eller successivt (evt. i forbindelse med et generationsskifte) til køber.  

Køber og sælger skal også tage stilling til, om køber skal overtage ejede eller lejede lokaler. Det er vigtigt at få afklaret dette tidligt i processen, for at sikre, at alle forhold i relation hertil når at komme på plads inden overtagelsesdagen. Hvis køber skal overtage lejede lokaler, skal det undersøges, om lejekontrakten giver mulighed for afståelse, og/eller i hvilket omfang der skal indhentes samtykke fra udlejer. Hvis køber ønsker at drive praksis fra nye, lejede lokaler, skal der også i den forbindelse foretages særskilte forhandlinger med udlejer. Og er der tale om ejede lokaler, der tillige skal overdrages til køber, skal der tillige gennemføres en ejendomshandel ved siden af selve overdragelsen af praksissen.

Derudover kan sælger have medarbejdere ansat i praksissen, såsom sygeplejersker og sekretærer. En overdragelse af en lægepraksis er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, hvilket indebærer, at købers fulde overtagelse som udgangspunkt inkluderer alle medarbejdere på disses eksisterende vilkår. Derfor er det vigtigt at gennemgå alle eksisterende ansættelseskontrakter grundigt inden overtagelsen.

Fra overvejelser til handling

Når køber og sælger har gjort sig ovenstående overvejelser, er det tid til at omsætte dem til handling. Vi anbefaler, at du kontakter en advokat med henblik på håndtering af det videre forløb. Advokaten kan hjælpe dig med at udarbejde eller kommentere på en overdragelsesaftale, som begge parter kan acceptere samt hjælpe med at udarbejde andre dokumenter, der kan være nødvendige i forbindelse med overdragelsen – såsom en interessentskabskontrakt/ejeraftale, skema for tildeling af ydernummer, ejeraftale, ansættelseskontrakter mv.

Når aftalerne er underskrevet, skal de relevante dokumenter fremsendes til godkendelse hos PLO eller FAPS senest 6-7 uger før overtagelsesdatoen, hvorefter den relevante region bliver meddelt om overdragelsen.

Brug for hjælp?

Hvis du overvejer eller har besluttet dig for at sælge eller købe en lægepraksis, er du meget velkommen til at kontakte os, så hjælper vi dig trygt igennem hele processen.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk