Kan man opsige en medarbejder under sygdom?

Gå tilbage

Kan man opsige en medarbejder under sygdom?

flyttesyn-rapport

Der er intet i lovgivningen, der forhindrer en arbejdsgiver i at opsige en medarbejder, mens medarbejderen er syg. Ønsker man at opsige en medarbejder, alene fordi medarbejderen er syg, er der dog forskellige ting, man skal være opmærksom på.

Arbejdsgiver uden overenskomst

Er arbejdsgiveren ikke omfattet af en overenskomst, reguleres opsigelse af en syg medarbejder kun for lønmodtagere, der er omfattet af funktionærlovens regler. Er lønmodtageren ikke funktionær, er forholdet ikke lovreguleret, og en syg medarbejderen kan derfor som udgangspunkt frit opsiges. Det er dog afgørende, at sygdommen ikke skyldes et handicap eller graviditet, da opsigelsen så kan være i strid med forskelsbehandlings- eller ligebehandlingslovens regler, og der vil være risiko for, at arbejdsgiveren skal betale en betydelig godtgørelse.

Er arbejdsgiveren omfattet af en overenskomst, kan der i overenskomsten være aftalt bestemmelser om opsigelse under sygdom, fremgangsmåde m.v.

Hvad med 120-dages reglen?

Hvis det er skrevet ind i ansættelseskontrakten, kan arbejdsgiveren opsige medarbejdere, der er omfattet af funktionærlovens regler med et forkortet varsel på kun 1 måned. Denne regel gælder dog kun, hvis medarbejderen har modtaget løn under sygdom i 120 dage på et år, og opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage – og mens medarbejderen endnu er syg.

En funktionær er kun beskyttet mod usaglige opsigelser

Hvis en funktionær på opsigelsestidspunktet har en anciennitet på minimum 1 år, skal opsigelse på grund af sygdom være sagligt begrundet.

Det er en konkret vurdering af de faktiske forhold på opsigelsestidspunktet, som afgør, om en opsigelse er saglig eller ej. Ved vurderingen lægges der blandt andet vægt på, hvor belastende sygdommen er for virksomhedens drift, om sygdommen er foranlediget af arbejdet mv. Men også længden af sygdomsforløbet sammenholdt med lønmodtagerens anciennitet indgår i vurderingen.

Derudover lægges der vægt på, hvilken information arbejdsgiveren har fået om mulighederne for en snarlig genoptagelse af arbejdet, ligesom antallet af såkaldte ”weekendsygedage” (fredage eller mandage) kan indgå i vurderingen.

Prisen for usaglige opsigelser

Er opsigelsen på grund af sygdom ikke sagligt begrundet, vil man som arbejdsgiver blive pålagt at betale en godtgørelse til funktionæren. Størrelsen af godtgørelsen fastsættes med udgangspunkt i funktionærens anciennitet, men vil typisk blive beregnet til et beløb, der svarer til nogle måneders løn, og der er mulighed for godtgørelse helt op til 6 måneders løn.

Er der tale om en opsigelse i strid med forskelsbehandlings- eller ligebehandlingsloven kan godtgørelsen være betydelig højere.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til artiklen, til opsigelser eller andre arbejdsretlige emner er du velkomme til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Advokat (L)

M mlb@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 48 22 00 16

Advokat og partner (H)

M  ja@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 44 34 50 60

Advokat og partner (H)

M glm@wtc.dk
T +45 48 22 00 40
D +45 48 22 00 21

Få mere viden

Opsigelse i forbindelse med graviditet

Regelsættet Af ligebehandlingslovens § 9 fremgår det, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på baggrund af, at denne er fraværende på baggrund af graviditet, barsel eller adoption. Af

Læs mere »

Opsigelse af funktionærer

Når du vil opsige en medarbejder, som er omfattet af funktionærloven, er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Denne artikel beskriver nogle af de vigtigste. Er opsigelsen

Læs mere »