fbpx

Ideelle anparter – fordele og ulemper

Ideelle anparter – fordele og ulemper

Ideelle anparter – fordele og ulemper
Udgivet den 1. mar. 2022

Del artiklen

Overvejer du at købe en ideel anpart? Her kan du læse om de fordele og ulemper, der er forbundet med ideelle anparter.

Hvad er en ideel anpart?

Som ejer af en ideel anpart ejer du en andel af en ejendom. Ideelle anparter opstår typisk i ejendomme, som opdeles i to andele – ofte villalejligheder. Ideelle anparter har mange ligheder med ejerlejligheder, blandt andet fordi de anses som selvstændig fast ejendom, hvor anpartshaveren selv har råderet over køb, salg og belåning af ejendommen.

Ideelle anparter adskiller sig fra ejerlejligheder ved, at der f.eks. ikke er nogen ejerforening og dermed heller ingen vedtægter.

I stedet oprettes som regel en samejeoverenskomst, der er gældende for de to anpartshavere.

Samejeoverenskomst for ideelle anparter

Som anpartshavere skal I sammen varetage vedligeholdelsen af ejendommen, ligesom I skal aftale og fordele den eksklusive brugsret til ejendommen. Dette gøres typisk i en samejeoverenskomst.

Samejeoverenskomsten skal blandt andet indeholde oplysninger om:

 • Hvordan fordeles brugsretten?
 • Hvordan træffes beslutninger, og hvordan afgøres tvister?
 • Må der drives erhverv fra ejendommen?
 • Hvordan opkræves og betales fællesudgifterne?
 • Skal der være en eventuel sikkerhedsstillelse til dækning af fællesudgifter?
 • Hvordan er ejendommens forsikringsforhold?
 • Hvordan skal fælles vedligeholdelse varetages?
 • Skal den anden anpartshaver godkende evt. ny ejer eller have forkøbsret ved salg?
 • Er der nogen husordensregler? m.m.

Det er altid en god idé af møde naboen, inden man køber en ideel anpart, så man kan afstemme forventninger til samejet. Loven regulerer langt fra alle forhold for samejet, og derfor er det vigtigt med en yderst gennemarbejdet samejeoverenskomst. Hertil skal det bemærkes, at kreditforening og pengeinstitut formentlig vil stille krav om at få indblik i samejeoverenskomsten, inden du tilbydes et eventuelt lån.

Fordele og ulemper ved ideelle anparter

Vi oplever desværre ofte uoverensstemmelser mellem ejere af ideelle anparter, og derfor anbefaler vi altid, at man får uvildig rådgivning til samejeoverenskomsten. Det er vores erfaring, at det er vigtigt, at der i samejeoverenskomsten tages højde for alle de forhold, som senere ville kunne give anledning til uenigheder.

Vi ser overordnet disse fordele og ulemper ved ideelle anparter:

Fordele

 • Der er mulighed for at købe mere, end man ellers ville have haft mulighed for, idet man som ene anpartshaver ikke skal betale for en hel ejendom.
 • Man kan finansiere en del af købet med et realkreditlån (i modsætning til andelsboliger), så man i nogen grad slipper for de dyre banklån.

Ulemper

 • Kreditforening og pengeinstitut kan stille krav til samejeoverenskomsten inden et evt. lån vil blive indfriet.
 • Anpartshaverne har et stort økonomisk fællesskab, der kræver et tæt samarbejde, hvilket kan være en udfordring.  
 • SKAT opkræver kun én ejendomsskat på ejendommen, som begge anpartshavere hæfter solidarisk for. Hvis den ene ikke har pengene, er den anden anpartshaver dermed ansvarlig for at betale.
 • Der er meget lidt lovregulering på området.
 • Man kan ikke få boligsikring, hvis man ejer en ideel anpart.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat og partner (H)

Ken Torpe Christoffersen

Ken Torpe Christoffersen

Advokat og partner (H)

Gitte Wichmann Mortensen

Gitte Wichmann Mortensen

Advokat (L)

Malin Lundø Brun

Malin Lundø Brun

Advokat (L)

Lone Mørch

Lone Mørch

Advokat (L)

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Johan Klint Nielsen

Johan Klint Nielsen

Advokat (L)

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk