Hvordan lukker du din virksomhed – uden at være en byrde for staten?

Hvordan lukker du din virksomhed – uden at være en byrde for staten?

Hvordan lukker du din virksomhed – uden at være en byrde for staten?
Udgivet den 3. maj. 2021

Del artiklen

Vi taler ofte med virksomhedsejere, der er usikre på, hvordan de skal lukke deres virksomhed, når de har valgt at indstille driften. Når vi udpeges som likvidator i tvangsopløsningssager, oplever vi desuden, at mange har valgt den passive løsning at afmelde sig som ledelse eller undlade at indsende årsregnskab med den konsekvens, at deres virksomhed er endt i en tvangsopløsning, der skal håndteres og betales af staten.

Vi vil altid anbefale, at man selv tager ansvar for at lukke sin virksomhed. Dermed sikrer man kontrol med nedlukningen, og man undgår at være en byrde for staten.

I denne artikel kan du læse om Skattestyrelsens nye guide til lukning af virksomheder samt fordelene ved, og mulighederne for, at lukke virksomheden selv.

Hvordan lukker du din virksomhed?

Skattestyrelsen har lavet en trin-for-trin guide, der beskriver, hvad du skal huske, før, under og efter du har lukket din virksomhed.

Vi anbefaler, at du følger denne guide, når du skal lukke din virksomhed.

Find Skattestyrelsens guide her.

Hvad er fordelene ved at lukke virksomheden selv?

Hvis du indstiller driften i din virksomhed og derefter afmelder ledelsen, undlader at indlevere årsrapport, eller forholder dig passivt i øvrigt, vil det i sidste ende medføre, at virksomheden bliver tvangsopløst.

Dette resulterer i en regning til staten, der skal ”rydde op” efter selskabet, medmindre der er aktiver tilbage til at dække omkostningerne til tvangsopløsningen og en eventuel senere konkursbehandling. En konkurs vil derudover kunne føre til, at kurator rejser omstødelseskrav mod dig og/eller indleder sag med anmodning om, at du pålægges konkurskarantæne. Hvis du pålægges konkurskarantæne, betyder det, at du ikke må deltage i ledelsen af selskaber (ApS eller A/S) i en periode på typisk 3 år.

Hvis du i stedet lukker virksomheden selv, bevarer du kontrollen, overholder dine forpligtelser over for myndighederne, og du undgår en potentiel langtrukken og besværlig lukningsproces.

Luk dit selskab med betalingserklæring eller frivillig likvidation

Hvis din virksomhed er drevet som kapitalselskab og selskabet ikke har nogen gæld, har du mulighed for at lukke selskabet med en såkaldt betalingserklæring.

Det er kun kapitalselskaber – dvs. anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S) og iværksætterselskaber (IVS) – der kan benytte en betalingserklæring. Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, kan du derfor ikke bruge en betalingserklæring.

For at lukke dit selskab med betalingserklæring skal følgende krav være opfyldt:

  • Alle selskabets ejere skal skrive under på, at de frivilligt vil lukke selskabet
  • Der må ikke være nogen gæld i selskabet (heller ikke til SKAT)
  • Alle forpligtelser skal afmeldes – herunder over for SKAT

Betalingserklæringen sendes til Erhvervsstyrelsen, der varetager den endelige lukning af selskabet.   

Du skal være opmærksom på, at hvis du lukker selskabet med betalingserklæring, og det alligevel viser sig, at selskabet havde ubetalt gæld, så er det dig som ejer, der hæfter personligt for gælden.

Læs mere og luk dit selskab med betalingserklæring her.

Hvis dit selskab både har gæld, men også har aktiver, der overstiger gælden, vil den rigtige nedlukning være ved frivillig likvidation. Hvis gælden overstiger aktiverne, er selskabet insolvent og lukning bør ske ved konkursbehandling.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Casper Vahr Glorvigen

Casper Vahr Glorvigen

Advokat (L) | Partner

Esben Skjernov

Esben Skjernov

Advokat (H) | Partner

Helle Jørgsholm

Helle Jørgsholm

Advokat (L) | Partner

David Slatcher

David Slatcher

Advokat (L) | Partner

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk