Hvordan griber du en byggesag an som ejer- eller andelsforening ?

Hvordan griber du en byggesag an som ejer- eller andelsforening ?

Hvordan griber du en byggesag an som ejer- eller andelsforening ?
Udgivet den 24. okt. 2022

Del artiklen

Når du i din andels- eller ejerforening skal til at starte en byggesag op, er der mange ting, som der skal holdes styr på. Hvordan sikrer du dig, at din byggesag forløber, som den skal, og du ikke bliver mødt af uforudsete udgifter og udfordringer på vejen?

Brug en rådgiver fra start

Når der i en andels- eller ejerforening bliver stillet forslag til at igangsætte et byggeri – f.eks. et altanprojekt eller en renovering af rørinstallationer – er det vigtigt, at foreningen er helt klar over, hvad den går ind til. I praksis er det foreningens bestyrelse, som har til opgave at sørge for at varetage foreningens interesser i forbindelse med byggeriet, og at dette bliver fuldført inden for rammerne af det, der er blevet vedtaget på en generalforsamling. Det kan imidlertid være svært for en bestyrelse, der oftest består af “almindelige” mennesker uden byggeteknisk viden, at sørge for, at byggeriet bliver gennemført som planlagt.

Derfor anbefaler vi altid, at foreningen får professionel rådgivning i forbindelse med udfærdigelse og/eller gennemgang af entrepriseaftalen og de tekniske forhold ved byggeriet, da disse forhold spiller en afgørende rolle for byggesagens videre forløb. Hvis aftalerne ikke er helt tydelige i forhold til, hvilke ydelser der skal leveres, og hvem der bærer ansvaret for hvad, kan der opstå ubehagelige overraskelser undervejs.

Sørg for at lave et realistisk budget

Det er vigtigt, når en forening skal igangsætte en byggesag, at der bliver lavet et detaljeret og realistisk budget for udgifterne til byggesagen – også gerne med en “buffer” på f.eks. 15% til uforudsete udgifter. Hvis udgifterne til byggeriet overstiger det budget, som generalforsamlingen har givet mandat til, fordi budgettet ikke er gennemarbejdet, vil der efterfølgende skulle afholdes en ny generalforsamling, hvor budgettet skal revideres og stemmes igennem på ny. Dette kan give anledning til forsinkelse i byggesagen.

Afhold byggemøder med entreprenøren og rådgivere

Det er altid en god idé at have fingeren på pulsen i løbet af byggeprocessen, så foreningen er bevidst omkring status for byggeriet, herunder om tidsplanen og budgettet bliver overholdt. Derfor anbefaler vi, at der løbende afholdes byggemøder med foreningens entreprenør og rådgiver – enten faste byggemøder, eller når dette er nødvendigt.

Aflevering af byggeriet – husk en detaljeret gennemgang af det udførte arbejde

Når byggesagen er ved at nærme sig sin afslutning, og byggeriet er ved at være klar til aflevering, er det vigtigt at lave en mangelgennemgang i forbindelse med afleveringsforretningen. Herved får foreningen et overblik over mangler ved byggeriet, som entreprenøren har pligt til at afhjælpe. Ved mangelgennemgangen er det en god idé at have sin rådgiver med, som har erfaring med gennemgang af et byggeri, og som kan udpege manglerne. Hvis ikke manglerne bliver gjort gældende hurtigst muligt, stiger risikoen for, at entreprenøren ikke kan gøres ansvarlig for manglerne. Det er også en god huskeregel i al almindelighed altid at reklamere over mangler med det samme, så bygherre ikke fortaber sit krav ved at forholde sig passivt, eller ved at beviset for at der foreligger en mangel, er gået tabt.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk