Hvordan dræber man et gammelt pantebrev?

Hvordan dræber man et gammelt pantebrev?

Hvordan dræber man et gammelt pantebrev?
Udgivet den 21. jun. 2022

Del artiklen

Selvom tinglysningssystemet i dag er digitalt, er de gamle papirpantebreve i fast ejendom endnu ikke blevet helt ligegyldige. Specielt de gamle ejerpantebreve kan give problemer.

Hvad er problemet?

Bag den digitale registrering af ejerpantebrevet i tingbogen ligger ofte et gammelt, ikke-digitaliseret pantebrev i papirform. Det kan gøre livet besværligt, hvis du går med planer om at sælge huset eller lejligheden – eller at optage lån i din ejendom.

Er der på din ejendom registreret et gammelt ejerpantebrev, kan du ikke nødvendigvis uden videre få dette slettet fra tingbogen. I praksis er det originale ejerpantebrev ofte forsvundet – enten hos banken/pantsætter eller hos ejer – og ejerpantebrevet kan i så fald ikke indsendes til Tinglysningsretten med henblik på aflysning.

Sådan håndterer du det

Det er naturligvis ikke holdbart, at et ejerpantebrev ikke kan aflyses, blot fordi det er blevet væk. Derfor giver lovgivningen mulighed for at slette pantebrevet på alternativ vis.

Den mest enkle – men desværre sjældent anvendelige – metode er at benytte sig af tinglysningslovens § 20.

Denne bestemmelse gør det muligt, uden større besvær, at få slettet åbenbart ophørte rettigheder fra Tingbogen. For at et ejerpantebrev kan slettes efter tinglysningslovens § 20, skal fordringen imidlertid være ophørt for adskillige år siden – normalt mindst ca. 20 år. Opfylder pantebrevet ikke denne betingelse, vil Tinglysningsretten normalt nægte at slette pantebrevet.

Mortifikation er vejen frem, når ejerpantebrevet skal aflyses

I praksis vil det derfor ofte være nødvendigt med en såkaldt mortifikation af pantebrevet.

Mortifikationsprocessen er væsentligt længere og mere omstændelig end § 20-sletningen.

Kort sagt indebærer mortifikationen af et ejerpantebrev, at der skal indhentes en række erklæringer og oplysninger. På baggrund heraf bliver byretten så anmodet om at indlede en mortifikationssag. Sagens indledning skal desuden offentliggøres på Statstidende.dk.

Herefter skal der normalt gå ét år, hvorefter retten afsiger mortifikationsdom, hvis ingen kreditorer i mellemtiden har gjort krav gældende iht. pantebrevet. I visse tilfælde kan denne indledende periode dog forkortes til 3 måneder, hvis der stilles sikkerhed for pantebrevets pålydende med tillæg af et års rente. Sikkerheden stilles normalt i form af en bankgaranti.

Når mortifikationsdommen er afsagt og den almindelige ankefrist på 4 uger er udløbet, kan Tinglysningsretten anmodes om at aflyse pantebrevet. Ønsker man at udnytte ejerpantebrevet til at spare tinglysningsafgift, kan der under visse betingelser samtidig tinglyses et erstatningspantebrev.

Hele processen tager typisk ca. ½ til 1½ år afhængig af den valgte fremgangsmåde, og der må forventes udgifter til bl.a. retsafgift, ankepåtegning, Statstidende og eventuel advokatbistand.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat (H) | Partner

Anders Eggert Nielsen

Anders Eggert Nielsen

Advokatfuldmægtig

Ken Torpe Christoffersen

Ken Torpe Christoffersen

Advokat (H) | Partner

René Wøhler

René Wøhler

Advokat (H) | Partner

Johan Klint Nielsen

Johan Klint Nielsen

Advokat (L)

Morten Ammentorp

Morten Ammentorp

Advokat (H) | Partner

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk