Hvordan dræber man et gammelt pantebrev?

Gå tilbage

Hvordan dræber man et gammelt pantebrev?

Selv om tinglysningssystemet i dag er digitalt, er de gamle papirpantebreve i fast ejendom endnu ikke blevet helt ligegyldige. Specielt de gamle ejerpantebreve kan give problemer. Bag den digitale registrering af ejerpantebrevet i tingbogen ligger nemlig ofte et gammelt, ikke-digitaliseret pantebrev i papirform. Og det kan gøre livet besværligt, hvis du går med planer om at sælge huset eller lejligheden – eller at optage lån i din ejendom.

Hvad er problemet?

Er der på din ejendom registreret et gammelt ejerpantebrev, kan du ikke nødvendigvis uden videre få slettet dette fra tingbogen. I praksis er det originale ejerpantebrev ofte forsvundet – enten hos banken/pantsætter eller hos ejer – og ejerpantebrevet kan i så fald selv sagt ikke indsendes til Tinglysningsretten med henblik på aflysning.

Hvad gør du så?

Det er naturligvis ikke holdbart, at et ejerpantebrev ikke kan aflyses, blot fordi det er blevet væk. Derfor giver lovgivningen mulighed for at slette pantebrevet på alternativ vis.

Den mest enkle – men desværre sjældent anvendelige – metode, er at benytte sig af tinglysningslovens § 20. Denne bestemmelse gør det muligt uden større sværdslag at få slettet åbenbart ophørte rettigheder fra tingbogen. For at et ejerpantebrev kan slettes efter tinglysningslovens § 20, skal fordringen imidlertid være ophørt for adskillige år siden – normalt mindst ca. 20 år. Opfylder pantebrevet ikke denne betingelse, vil Tinglysningsretten normalt nægte at slette pantet.

Mortifikation er vejen frem, når ejerpantebrevet skal aflyses

I praksis vil det derfor ofte være nødvendigt med en såkaldt mortifikation af pantebrevet.

Mortifikationsprocessen er væsentligt længere og mere omstændelig end § 20-sletningen.

Kort sagt indebærer mortifikationen af et ejerpantebrev, at der skal indhentes en række erklæringer og oplysninger. På baggrund heraf bliver byretten så anmodet om at indlede en mortifikationssag. Sagens indledning skal desuden offentliggøres på Statstidende.dk.

Herefter skal der normalt gå ét år, hvorefter retten afsiger mortifikationsdom, hvis ingen kreditorer i mellemtiden har gjort krav gældende iht. pantebrevet. I visse tilfælde kan denne indledende periode dog forkortes til 3 måneder, hvis der stilles sikkerhed for pantebrevets pålydende med tillæg af et års rente. Sikkerheden stilles normalt i form af en bankgaranti.

Når mortifikationsdommen er afsagt og den almindelige ankefrist på 4 uger er udløbet, kan Tinglysningsretten anmodes om at aflyse pantebrevet. Ønsker man at udnytte ejerpantebrevet til at spare tinglysningsafgift, kan der under visse betingelser samtidig tinglyses et erstatningspantebrev.

Hele processen tager typisk ca. ½ til 1½ år afhængig af den valgte fremgangsmåde, og der må forventes udgifter til bl.a. retsafgift, ankepåtegning, Statstidende og eventuel advokatbistand.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller til pantebreve, er du velkommen til at kontakte os nedenfor.

Kontakt en ekspert på området

Få mere viden

Ny afgørende dom om olietanke

Højesteret har i april måned 2014 afsagt en afgørende dom om olietanke. Dommen fastlægger købers forpligtelse til at undersøge forholdene, når en ejendom erhverves.   Fakta om sagen Sagen drejer

Læs mere »