Husk at få styr på medarbejdernes restferie inden årsskiftet

Husk at få styr på medarbejdernes restferie inden årsskiftet

Husk at få styr på medarbejdernes restferie inden årsskiftet
Udgivet den 16. nov. 2023

Del artiklen

Medarbejdernes restferie skal enten afholdes, udbetales eller overføres inden ferieafholdelsesperioden udløber den 31. december 2023.

I denne artikel giver vi et overblik over reglerne for optjening, afholdelse, overførsel og udbetaling samt varsling af eventuel resterende feriedage til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2023.

Optjening og afholdelse af ferie

Optjeningsperioden går fra den 1. september til den 31. august. Ferieafholdelsesperioden går fra den 1. september til den 31. december året efter. Ferie afholdes altså i samme år som den er optjent, men kan afholdes helt frem til årets udgang.

De feriedage, der er optjent i perioden fra den 1. september 2022 til den 31. august 2023, skal derfor være afholdt inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2023.

Af de 25 optjente feriedage, som medarbejderne maksimalt kan have optjent, kan 20 af dagene ikke overføres eller udbetales, dvs. at de skal afholdes. Såfremt de 20 af feriedagene ikke er afholdt, eller kan nås at blive afholdt, skal arbejdsgiver indbetale dem til enten Arbejdsmarkedets Feriefond eller tilsvarende privat feriefond.

Overførsel af ferie

Ferie som ligger ud over de 20 feriedage – også kaldet den 5. ferieuge – kan I aftale overført til næste ferieafholdelsesperiode, der løber fra den 1. september 2023 til den 31. december 2024.

En medarbejder har ikke krav på at få overført ferie.

Overførsel af ferie kræver:

  • at arbejdsgiveren og den ansatte aftaler, at den 5. ferieuge overføres
  • at aftalen herom er indgået skriftligt senest den 31. december 2023 og
  • at der kun sker overførsel af ferie ud over de 4 uger, dvs. at der maksimalt kan overføres 1 uge

Udbetaling af den 5. ferieuge

Hvis en medarbejder ikke forventer at kunne nå at afholde alle de 5 ugers ferie, inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2023, og medarbejderen og arbejdsgiveren ikke har aftalt, at ferien skal overføres til næste ferieafholdelsesperiode, har medarbejderen krav på at få op til 5 feriedage udbetalt.

Arbejdsgiver skal automatisk udbetale ferien til medarbejderen senest den 31. marts 2024. Medarbejderen behøver således ikke selv at anmode om at få feriepengene udbetalt.

Varsling af restferie

Såfremt du som arbejdsgiver gerne vil have, at medarbejderne afholder deres restferie i stedet for at overføre eller få udbetalt restferien, skal du varsle restferien afholdt med en måned.

Da eventuel restferie skal varsles med en måned, vil det stadig være muligt på nuværende tidspunkt, men tiden er knap.

Vi vil derfor anbefale, at du som arbejdsgiver hurtigt muligt får skabt dig et overblik over medarbejdernes restferie, således at muligheden for at varsle evt. restferie afholdt ikke forpasses.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk