Hjælpepakker til erhvervslivet udvides og forlænges

Hjælpepakker til erhvervslivet udvides og forlænges

Hjælpepakker til erhvervslivet udvides og forlænges
Udgivet den 21. apr. 2020

Del artiklen

Folketingets partier er blevet enige om en række tiltag, der forbedrer hjælpepakkerne til de virksomheder, som er økonomisk pressede grundet coronakrisen. En del af hjælpepakkerne stod til at udløbe den 9. juni 2020, men bliver nu forlænget en måned.

Formålet med de nye tiltag er at forhindre fyringer og konkurser samt i højere grad at støtte iværksættere, freelancere og små- og mellemstore virksomheder.

Forlængelse af kompensation for faste omkostninger

Virksomheder, som er hårdt ramt af coronakrisen, kan blandt andet få hjælp til at få dækket deres faste udgifter. Det drejer sig om virksomheder, der har oplevet, eller vil opleve, et fald i omsætning på mere end 40%. Eller virksomheder der i en periode har haft forbud mod at holde åbent.

Virksomhederne kan få dækket op til 80% af de forventede faste omkostninger. Det kan være omkostninger som husleje, elregninger eller uopsigelige konktrakter.

Læs mere om kompensationsordningen her: virksomhedsguiden.dk

Kompensationsordningen er forlænget med en måned og gælder nu til og med den 8. juli 2020.

Nye krav til kompensationsordning for faste omkostninger

Virksomheder der modtager mere end kr. 60 millioner i kompensation for faste omkostninger i 2020, skal være opmærksomme på nye krav til ansøgningen. Blandt andet skal de pågældende virksomheder på tro og love erklære, at de ikke udbetaler udbytte eller foretager aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021.

Det vil senere være muligt at frigøre sig fra begrænsningen, ved at tilbagebetale den støtte virksomheden har fået udbetalt, ud over de kr. 60 millioner.

Samtidig slås det i den nye aftale fast, at det kun er virksomheder der betaler skat, i henhold til internationale og nationale regler, der kan søge om kompensation. Virksomheder med base i skattely kan derfor ikke modtage kompensation efter forlængelsen af ordningerne.

Forlængelse af kompensationsordning for selvstændige og freelancere

Selvstændige, freelancere og små virksomheder (med maksimalt 10 ansatte) kan få kompensation for tabt omsætning. Der bliver i den nye aftale ligeledes etableret en ny kompensationsordning for kombinatører (med blandet A- og B- indkomster).

Hvis du har et forventet tab på mindst 30% som følge af coronakrisen, og din omsætning eller B-indkomst har været på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før coronakrisen, så kan du søge om kompensation for tabt omsætning.

Kompensationsordningen for selvstændige og freelancere er også forlænget med en måned, dvs. at den nu gælder til og med den 8. juli 2020. Der åbnes for en ny ansøgningsrunde i midt maj, og selvom du allerede har ansøgt, kan du godt blive en del af den udvidede ordning. Det kræver, at du ansøger igen.

Læs mere om ordningen og ansøg på erhvervsstyrelsens hjemmeside: virksomhedsguiden.dk

Lønkompensationsordning forlænges

Aftalen om lønkompensation er forlænget med en måned, så den ligeledes gælder til og med den 8. juli 2020.

Med lønkompensationsordningen kan virksomheder få dækket op til 90% af ansattes løn, som ellers stod til fyring grundet coronakrisen. Det er et krav, at virksomhederne ikke fyrer medarbejderne (med baggrund i virksomhedens økonomiske forhold) eller hjemsender andre medarbejdere uden løn, så længe de modtager lønkompensation.

Ordningen med lønkompensation justeres i den nye aftale, så den også gælder medarbejdere i fleksjob, uanset hvilken fleksjobordning de er på.

Læs mere og ansøg her: virksomhedsguiden.dk

Yderligere aftaler

Udover ovennævnte tiltag er folketingets partier blandet andet blevet enige om følgende:

  • Indbetalt moms kan udbetales som et rentefrit lån til små- og mellemstore virksomheder samt indbetalt lønsumsafgift til visse erhverv bl.a. fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd
  • Udskydelse af betalingsfristen for lønsumsafgiften for 2. og 3. kvartal for visse erhverv bl.a. fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd
  • Midlertidig suspendering af loftet på skattekontoen for virksomheders indbetaling af A-skat, moms m.v.
  • Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fremrykkes fra november 2020 til juni 2020

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller er i tvivl om, hvad de nye tiltag kan betyde for din virksomhed, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk