Har I styr på jeres varemærker?

Gå tilbage

Har I styr på jeres varemærker?

Mange virksomheder har lært, hvor vigtigt det er at få registreret deres varemærke i alle de lande, hvor varemærket bruges.

Desværre oplever vi ofte, at når et varemærke én gang er registreret, så glemmer virksomhederne at vedligeholde det. I yderste konsekvens kan det betyde, at virksomheden slet ikke har eneret til det varemærke, som de tror, de har. Det finder mange virksomheder desværre først ud af, når de skal bruge deres varemærkeregistrering til at forhindre tredjemand i at bruge forvekslelige varemærker.

Vi råder derfor altid vores klienter til at foretage et jævnligt servicetjek af deres varemærkeportefølje, for eksempel en gang om året.

Ved sådan et servicetjek skal man undersøge flere ting.

For det første skal man undersøge, at varemærket stadig er i live. Et varemærke skal typisk fornys hvert 10. år. Det sker ved, at man indbetaler et gebyr til fx Patent- og Varemærkestyrelsen, hvis der er tale om en dansk varemærkeregistrering. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at Patent- og Varemærkestyrelsen sender en opkrævning ud, men hvis den af den ene eller den anden grund går tabt i posten eller man har fået ny adresse siden registreringen, så er det virksomhedens eget ansvar at få indbetalt gebyret indenfor fristen, hvis man ikke vil miste sin varemærkerettighed. Et godt råd er derfor altid at huske at informere myndighederne i de lande, hvor man har varemærkeregistreringer om navne og adresseændringer.

Dernæst skal man være opmærksom på, at man skal bruge sit varemærke. I nogle lande skal man af egen drift efter 5 år dokumentere, at man har opfyldt brugspligten. I andre lande og regioner, såsom Danmark og EU, skal man kun dokumentere brug, hvis ens mærke bliver angrebet af en anden, typisk konkurrerende, virksomhed. Under alle omstændigheder er det vigtigt allerede på 3 års dagen efter varemærkets registrering at have dokumentationsmaterialet i orden. Dette gælder også selvom, det er et kendt varemærke, og man kan argumentere for, at brugen er åbenlys. Vores anbefaling er, at man sørger for løbende at gemme dateret dokumentation for brug. Dokumentationsmaterialet kan være fx fakturaer, ordrebekræftelser, avisartikler, annoncering, kataloger, brug på hjemmesider, brug i apps eller brochuremateriale. Bemærk at der er forskellige krav t,il hvilket materiale der kan anvendes til dokumentation i de enkelte lande og territorier. Det er en god ide at udnævne én person i virksomheden, der er ansvarlig for at gemme dokumentationsmateriale løbende.

Et andet problem, som vi desværre ser ganske ofte, er, at varemærket har undergået en forandring siden det blev registreret – måske ved at et logo er blevet moderniseret, eller varemærket er blevet ændret som led i en ny markedsføringskampagne. Dette kan desværre have den uheldige konsekvens, at virksomheden mister sin varemærkeregistrering, da virksomheden så ikke kan dokumentere, at brugspligten for så vidt angår det registrerede varemærke er opfyldt. De fleste lande accepterer dog, at varemærket godt må bruges på en lidt anden måde, end det er registreret. Det er dog kun mindre ændringer, der bliver accepteret, og de forskellige landes praksis varierer på dette område.

Det mest sikre er, at man sørger for at sende en ny varemærkeansøgning ind, hvis varemærket bliver brugt i en ændret form end registreret. En anden mulighed er at spørge varemærkemyndigheden i de relevante lande, om de kan acceptere ændringen. I Danmark er det en service som Patent og Varemærkemyndigheden foretager helt gratis, og så er der ingen usikkerhed med hensyn til, om man opfylder brugspligten, eller om det er klogest at ansøge om en ny varemærkeregistrering.

Når man laver sit servicetjek, skal man også være opmærksom på, om varemærket nu også bliver brugt for de varer og tjenesteydelser, som man i sin tid fik det registreret for. Ganske ofte ser man, at et varemærke bruges for nye varer og tjenesteydelser, og virksomheden risikerer igen at stå med en varemærkeregistrering, der ikke kan bruges i en håndhævelsessituation, fordi den ikke dækker de rigtige varer eller tjenesteydelser. Hvis virksomheden udvider eller ændrer i forhold til hvilke varer eller tjenesteydelser, som varemærket bruges for, så er det vigtigt at sikre sig, at varemærkeregisteringen dækker dette. Hvis dette ikke er tilfældet, skal man indlevere en ny varemærkeansøgning for de nye varer og tjenesteydelser.

Vi besvarer gerne spørgsmål og hjælper også gerne med at udføre et servicetjek af jeres varemærkeportefølje.  Vi kan kontaktes på telefon 48220040 (spørg efter advokat Helle Jørgsholm).