fbpx

Har du styr på de “nye” regler om forældelse?

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Nyhedsbreve fra WTC advokaterne

WTC viden

Med WTC viden holder vi dig opdateret med jura, som har betydning for din dagligdag og dit arbejdsliv. Vi har fingeren på pulsen og udvælger de mest relevante nyheder inden for dine interesseområder.

Har du styr på de “nye” regler om forældelse?

Har du styr på de “nye” regler om forældelse?

Den 1. januar 2008 trådte en ny forældelseslov i kraft, hvilket medførte en række ændringer.

Den ”nye” forældelseslov gælder ikke blot for krav, der er stiftet efter lovens ikrafttræden, men ligeledes for krav der var stiftet før lovens ikrafttræden.

Fakta om den ”nye” forældelseslov 

De gamle forældelsesfrister på henholdsvis 5 og 20 år, er ændret til 3, 5 og 10 år.

1) De krav, der hviler på eksempelvis fakturaer, forældes efter 3 år.

2) De krav, som udspringer af aftaler om ansættelse (løn mv.), forældes efter 5 år.

3) De krav, som udspringer af et særligt retsgrundlag (gældsbreve, domme, påtegnede betalingspåkrav, frivillige forlig mv.), forældes efter 10 år.

Forældelsesfristerne skal som udgangspunkt beregnes fra forfaldstidspunktet, det vil sige det tidspunkt, hvor du tidligst har kunnet kræve fordringen betalt.

Forældelse kan kun afbrydes ved:

1) at skyldner udtrykkeligt erkender at skylde beløbet,

2) sagen indbringes for fogedretten eller civilretten.

Dette gælder alle krav, uanset, om de hviler på eksempelvis en faktura eller en dom.

Eksempler på beregning af forældelsesfrister: 

Fakturakrav: 

Hvis fakturakravet forfaldt til betaling den 1. oktober 2009, ville kravet efter den nye lov forældes den 1. oktober 2012, og efter de gamle regler den 1. oktober 2014.

Domme eller frivillige forlig: 

Er der afsagt dom den 1. oktober 2002, ville dommen efter den nye lov forældes den 1. oktober 2012, og efter de gamle regler den 1. oktober 2022.

Print Friendly, PDF & Email

Kontakt en ekspert på området

Gabriel L. K. Martiny

Gabriel L. K. Martiny

Advokat og partner (H)