fbpx

Har du som arbejdsgiver styr på reglerne om arbejdstid?

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Nyhedsbreve fra WTC advokaterne

WTC viden

Med WTC viden holder vi dig opdateret med jura, som har betydning for din dagligdag og dit arbejdsliv. Vi har fingeren på pulsen og udvælger de mest relevante nyheder inden for dine interesseområder.

Har du som arbejdsgiver styr på reglerne om arbejdstid?

Har du som arbejdsgiver styr på reglerne om arbejdstid?

Inden for mange brancher er der tradition for, at der arbejdes betydeligt mere end de sædvanlige 35-37½ timer hver uge.

Arbejdstidsdirektivet fastlægger imidlertid grænser for den ugentlige arbejdstid. Efter lovens § 4 må den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en 7-dags periode beregnet over en periode på 4 måneder ikke overstige 48 timer inklusive overarbejde.

Såfremt en arbejdsgiver ikke får tilrettelagt arbejdet, så ovennævnte bestemmelse kan overholdes, risikerer arbejdsgiveren at skulle betale lønmodtageren en godtgørelse i medfør af lovens § 8.

Godtgørelse i praksis 

I en konkret sag har Vestre Landsret den 17. juni 2016 afsagt dom, der nærmere fastlægger godtgørelsesniveauet.

Den pågældende lønmodtager havde gentagne gange under sin ansættelse over en 4-årig periode arbejdet mere end 48 timer ugentligt. Gennemsnitslønnen for den pågældende lønmodtager var ca. 32.000 kr. pr. måned.

Byretten fastsatte godtgørelsen forholdsvist beskedent til 15.000 kr. Landsretten forhøjede denne godtgørelse til 50.000 kr. efter en ”samlet vurdering af overtrædelsens karakter og omfang”.

Dommen illustrerer således, at en arbejdsgiver skal være påpasselig, således at arbejdstidsreglerne i arbejdstidsdirektivet er overholdt.

Spørgsmål

Hør nærmere om afgørelsen eller gældende arbejdsretlige regler vedrørende omfanget af overarbejde og betalingen herfor hos enten advokat Gabriel Martiny eller advokat Jan Aarup, WTC advokaterne A/S, der begge er specialister i arbejdsret.

Print Friendly, PDF & Email