fbpx

Gør din virksomhed salgsmoden

Gør din virksomhed salgsmoden

Gør din virksomhed salgsmoden
Udgivet den 2. apr. 2020

Del artiklen

Selvom det muligvis ikke er nært forestående, at din virksomhed skal videre til næste generation af familien eller overlades til andre at drive videre, er det væsentligt at være opmærksom på hvilke faktorer, der er afgørende for at bevare virksomhedens værdi og salgbarhed.

Tag stilling til virksomhedens fremtid efter dig

Første step er at gøre det klart for dig selv, hvad der skal ske med virksomheden, når du ikke længere skal drive den. Det kan lyde let og indlysende, men det er det ikke nødvendigvis. Ofte svæver svaret på dette spørgsmål i det uvisse – mens dagligdagens drift og udfordringer har overtaget. Det har værdi i sig selv at have en exitplan – og den kan jo altid ændres igen.

Sørg herefter for at have denne plan for øje, så du undgår ubehagelige overraskelser den dag, du ikke længere selv har lyst eller kræfter til at drive virksomheden videre.

Del strategien med nøglemedarbejdere

Virksomhedsejere lever og ånder for deres virksomhed.

Det er der ikke noget galt i, og det er essentielt for virksomhedens succes. Men kærlighed gør blind, og derfor kan det være fornuftigt at sparre med en eller flere nøglemedarbejdere om din exitplan.

Hør på deres input, og forsøg at opnå støtte og opbakning til målsætningen.

Og husk på, at det også giver dine medarbejdere tryghed, at du har lagt en plan for virksomheden – og derved også deres job.

Analyser virksomhedens marked

Tag stilling til det marked, din virksomhed befinder sig i. Hvem er konkurrenterne? Er der risiko for, at en eller flere af disse kan ekspandere kraftigt og ødelægge virksomhedens værdi? Har dette eventuelt betydning for din exitplan?

Overvej derudover allerede nu, hvilke virksomheder eller personer du ser som oplagte køberemner. Og overvej, om typen af køber har betydning for, hvordan virksomheden skal gøres salgsmoden.

Indarbejd din exitplan i virksomhedens kontrakter

Sørg for, at din virksomheds exitplan indarbejdes i de kontrakter, virksomheden indgår. Selvom din exitplan ikke er, at virksomheden skal sælges eller generationsskiftes lige nu, kan det pludselig gå stærkt. Og så er det rart at være godt forberedt.

Det vil derfor være fornuftigt at sørge for, at virksomhedens væsentligste kontrakter ikke falder til jorden, eller virksomhedens kontraktparter får mulighed for at opsige kontrakten i tilfælde af et eventuelt salg af virksomheden.

Se på virksomheden, som om du selv skulle købe den

Lav en liste over de dokumenter og informationer, du selv ville efterspørge, hvis du skulle købe virksomheden.

Hvis ikke alle disse dokumenter og informationer allerede er udarbejdet og klar til udlevering til en potentiel køber, så sørg for at få dem udarbejdet, eller lav en plan for, hvordan og hvornår de skal udarbejdes.

Tag også stilling til, hvilke spørgsmål du selv ville have til dokumenterne og informationerne, hvis du var køber. Og overvej på den baggrund, om nogle af virksomhedens interne procedurer med fordel kan ændres til styrkelse af dokumenterne/informationerne.

Sørg også for, at bestyrelsesmøder og strategier er grundigt refererede. Det sender et stærkt signal om ”orden i penalhuset”, når en potentiel køber pludselig dukker op, at der er holdt bestyrelsesmøder med faste intervaller og fyldige referater, hvor man kan følge virksomhedens udvikling. Overvej også at professionalisere bestyrelsen ved at optage eksterne personer med relevant fagkundskab i virksomhedens bestyrelse.

Endelig er det vigtigt at have styr på virksomhedens immaterielle rettigheder, f.eks. varemærker, patenter, navne m.v. Sørg for, at du i det omfang det er muligt, har sikret dig, at de immaterielle rettigheder bevarer deres optimale værdi, og at der ikke er risiko for, at de pludselig mister deres værdi. F.eks. fordi du ikke har sørget for at registrere dem eller holde registreringen ajour.

GDPR-dokumentation er altafgørende

Selvom Persondataforordningen (GDPR) snart har været gældende i 2 år, er der stadig virksomheder, der ikke lever op til forordningens krav.

Da bøderne for ikke at overholde GDPR er op til 4 % af virksomhedens globale koncernomsætning, eller 20 millioner euro, er en køber særligt opmærksom på, om du som sælger er GDPR-compliant.

Det er som følge heraf blevet almindeligt, at købere af virksomheder kræver ubegrænset garanti fra sælger i relation til eventuelle GDPR-overtrædelser, der måtte være begået i sælgers ejertid, men først opdages og sanktioneres efter overdragelsen. Ofte kan sådan en garanti overstige den salgssum, sælger har fået for virksomheden.

Helt firkantet sat op er virksomheden således ikke salgsmoden, hvis ikke GDPR-dokumentationen er på plads. Dette er endnu en grund til, at alle virksomheder bør prioritere at komme ajour på GDPR-området.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål? Eller skal vi hjælpe dig med at vurdere, hvilke dele af salgsmodningen du i første omgang bør prioritere, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Casper Vahr Glorvigen

Casper Vahr Glorvigen

Advokat (L)

David Slatcher

David Slatcher

Advokat og partner (H)

Helle Jørgsholm

Helle Jørgsholm

Advokat og partner (L)

Gabriel L. K. Martiny

Gabriel L. K. Martiny

Advokat og partner (H)

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk