fbpx

Generationsskifte – kom i gang, før det er for sent

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Nyhedsbreve fra WTC advokaterne

WTC viden

Med WTC viden holder vi dig opdateret med jura, som har betydning for din dagligdag og dit arbejdsliv. Vi har fingeren på pulsen og udvælger de mest relevante nyheder inden for dine interesseområder.

Generationsskifte – kom i gang, før det er for sent

Generationsskifte – kom i gang, før det er for sent

Med regeringens finanslovsforslag foreslås bo- og gaveafgiften ved generationsskifte hævet fra nuværende 6 % til 15 %. Det har selvsagt stor betydning for de mange familieejede virksomheder i Nordsjælland, der står over for et generationsskifte. Og der kan være mange penge at spare ved at generationsskifte inden årets udgang – hvis det kan nås.

De gældende regler

Den 2. juni 2017 besluttede Folketinget at nedsætte bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af en erhvervsvirksomhed, dvs. en overdragelse til et nært familiemedlem.

Det daværende afgiftsniveau på 15 % skulle herefter nedtrappes over en femårig periode til ultimativt at lande på 5 % i 2020. Endvidere var den tidligere regerings ambition helt at udfase bo- og gaveafgiften i perioden fra 2020 til 2025.

Som følge af den trinvise nedtrapning, er det aktuelle afgiftsniveau 6 % (2019).

De foreslåede ændringer

Den nye regering, der tiltrådte i juni 2019 med Mette Frederiksen i spidsen, har imidlertid ikke samme holdning til bo- og gaveafgiften, som dens forgænger.

Regeringens udspil til finansloven for 2020, der blev fremsat på Folketingets åbning den 2. oktober 2019, indeholder således et forslag til en såkaldt tilbagerulning af afgiftslettelsen til 15 %.

Finanslovsforslaget lægger op til en direkte forhøjelse af bo- og gaveafgiften til 15 % og åbner umiddelbart ikke op for (tilbage-)optrapning eller lignende overgangsordninger.

Skal det nås, skal det være nu!

Hvis du er virksomhedsejer og påtænker at lade virksomheden gå i arv, er det derfor værd at overveje, om dette skal ske inden udgangen af 2019. Og om det overhovedet er muligt at nå.

I bekræftende fald kan du sikre, at du og din familie ikke skal betale ekstra for, at din virksomhed kan blive på familiens hænder.

Hvornår er der klarhed?

Finanslovsforslaget blev førstebehandlet af Folketinget den 22. oktober 2019. Herefter følger udvalgsbehandlinger og 2. behandling, inden forslaget endeligt vedtages ved 3. behandlingen.

Det er således endnu uvist, om forslaget bliver vedtaget i præcis den form, som det er fremsat.

På baggrund af regeringens og skatteminister Morten Bødskovs udmeldinger hidtil, er vi dog overbeviste om, at der i løbet af 2020 vil blive indført en forhøjelse af afgiftsniveauet med virkning fra den 1. januar 2020.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til artiklen eller ønsker du en indledende og uforpligtende drøftelse af, hvordan du bedst forbereder et generationsskifte, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også læse mere her.

Print Friendly, PDF & Email

Kontakt en ekspert på området

Casper Vahr Glorvigen

Casper Vahr Glorvigen

Advokat (L)

Helle Jørgsholm

Helle Jørgsholm

Advokat og partner (H)

David Slatcher

David Slatcher

Advokat og partner (H)