Fra selvstændig til lønmodtager

Gå tilbage

Fra selvstændig til lønmodtager

samarbejdsaftale

Hvis du som arbejdsgiver har indgået en samarbejdsaftale med en selvstændig erhvervsdrivende om udførelse af et specifikt stykke arbejde, skal du være opmærksom på, hvilke vilkår vedkommende arbejder under. Vilkårene har nemlig betydning for, om den pågældende person reelt bliver betragtet som selvstændig – eller om vedkommende nærmere anses som lønmodtager.

Som arbejdsgiver har det stor betydning, om den arbejdskraft, din virksomhed får tilført, bliver leveret af en lønmodtager eller gennem et samarbejdsforhold. De fleste arbejdsgivere vil nok tænke, at der er tale om et samarbejdsforhold, hvis der er indgået en samarbejdsaftale. Men det er ikke altid tilfældet, og som arbejdsgiver kan det derfor også være svært at skelne mellem et reelt ansættelsesforhold og et samarbejdsforhold.

Derfor overrasker det os heller ikke, når vi modtager en del sager, der udspringer af netop denne problematik; at arbejdsgiver har indgået en samarbejdsaftale med en selvstændig erhvervsdrivende, der viser sig at være en tjenestestilling mellem arbejdsgiver og den selvstændige.

En situation, der i sidste ende kan have store, økonomiske konsekvenser for dig som arbejdsgiver.

Denne artikel fortæller dig om karakteristika på et ansættelsesforhold og et samarbejdsforhold – og gør dig klogere på, hvorfor det er vigtigt at kende forskellen.

Hvad karakteriserer et ansættelsesforhold?

Et ansættelsesforhold (en tjenestestilling, en lønmodtagerstilling – ja, kært barn har mange navne) er karakteriseret ved, at:

 • den ansatte har pligt til at udføre det aftalte arbejde,
 • den ansatte personligt skal udføre arbejdet og ikke kan sætte en anden i sit sted,
 • den ansatte er undergivet arbejdsgiverens ledelse og regelmæssigt aflægger rapport til denne, og
 • den ansatte udfører arbejdet i arbejdsgiverens navn.

Der er nok mange arbejdsgivere, der kan nikke genkendende til et samarbejdsforhold med en selvstændig erhvervsdrivende, der opfylder ovennævnte kriterier. Det gør selvfølgelig ikke nødvendigvis samarbejdsforholdet til et reelt ansættelsesforhold. Der kan nemlig være flere forhold, der kan tale for, at der er tale om et samarbejdsforhold.

Hvad karakteriserer et samarbejdsforhold?

Et samarbejdsforhold er karakteriseret ved, at:

 • den selvstændige bliver aflønnet med B-indkomst eller er momsregistret,
 • den selvstændige udfører arbejdet fra egne lokaler og i eget navn,
 • den selvstændige tilrettelægger selv sit arbejde og har ikke nogen egen arbejdsforpligtelse, og
 • den selvstændige har flere kunder.

Hvad kan være konsekvenserne ved ikke at kende til forskellen?

Hvis en selvstændig erhvervsdrivende vælger at tage retslige skridt, fordi vedkommende mener, at der har været tale om et ansættelsesforhold og ikke et samarbejdsforhold – til trods for en indgået samarbejdsaftale – foretager domstolene en konkret vurdering af, om der er tale om en tjenestestilling. Denne vurdering bliver som udgangspunkt foretaget, uden nogen som helst hensyntagen til hvad parterne tidligere har indgået af aftaler.

Bliver rettens udfald, at der har været tale om et ansættelsesforhold – typisk en funktionæransættelse – kan det, have alvorlige konsekvenser for dig som arbejdsgiver, hvis du var af den opfattelse, at der var tale om et samarbejdsforhold.

Vurderer retten, at der har været tale om en funktionæransættelse, indebærer det:

 • at funktionærlovens opsigelsesvarsler skulle have været respekteret,
 • at vedkommende, der har udført arbejdet, har haft ret til fuld løn under sygdom, og
 • at funktionærlovens godtgørelsesbestemmelser ved afskedigelse også finder anvendelse.

Derudover vil ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven og ferieloven nu også være gældende.

Som arbejdsgiver kan du endvidere få det problem, at der skulle have været tilbageholdt A-skat, hvis der var tale om et ansættelsesforhold og ikke et samarbejdsforhold. På den måde risikerer du at hænge på en stor regning, som du ikke havde kalkuleret med.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til ovenstående eller spørgsmål af generel ansættelses- eller arbejdsretlig karakter, er du altid velkommen til at kontakte vores arbejdsretsafdeling via nedenstående formular.

Du skal også være velkommen til at kontakte advokaterne Gabriel L. Martiny, Malin Lundø Brun eller Jan Aarup, der sidder klar til at hjælpe dig.


Kontakt en ekspert på området

Advokat (L)
M mlb@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 48 22 00 16
Advokat og partner (H)
M  ja@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 44 34 50 60
Advokat og partner (H)
M glm@wtc.dk
T +45 48 22 00 40
D +45 48 22 00 21