Forældremyndighed vs. bopælsret

Gå tilbage

Forældremyndighed vs. bopælsret

Nogle gange går mor og far fra hinanden og det er noget der I høj grad påvirker både forældre og børn.

Tidligere var det sådan, at forældre, der gik fra hinanden skulle være enige om spørgsmålet om forældremyndighed før de kunne blive separaret eller skilt. Dette blev ændret den 1. januar 2002. Det er således ikke længere et vilkår for at udstede en bevilling til separation eller skilsmisse, at ægtefællerne er enige om, hvem der fremover skal have forældremyndigheden over børnene.

Lovens udgangspunkt er fælles forældremyndighed. Det betyder, at forældrene sammen skal drage omsorg for barnet og være enige om flere væsentlige beslutninger omkring barnet. Det drejer sig bl.a. om skolevalg, valg af uddannelse, væsentlige indgreb og væsentlig medicinsk behandling og hertil kommer enighed om ting som hvorvidt barnet må deltage i risikobetonede fritidsaktiviteter, religiøse forhold, udstedelse af pas samt flytning udenfor Danmarks grænser.

Fælles forældremyndighed betyder ikke, at man skal være enige om alting. Det er her spørgsmålet om bopælsret kommer ind i billedet.

Har man ikke før har haft del i forældremyndigheden f.eks fordi man ikke blev gift med barnets mor eller hvis man nu blev skilt før lovændringen trådte i kraft og det dengang blev besluttet, at den anden forælder skulle have forældremyndigheden måske på grund af barnets alder eller køn og ikke fordi man selv var en uegnet forælder, ja så kan man tænke, at man for alt i verden må og skal have del i forældremyndigheden. “Kun på den måde kan jeg vise mit barn den omsorg og kærlighed som mit barn har brug for” og “jeg vil gerne vide hvordan det går i mit barns skole, børnehave og/eller fritidsaktiveter og så må jeg have del i forældremyndigheden”. Men det er ikke nødvendigvist korrekt.

Den forælder, der har barnet boende (har bopælsretten) har også ret brede beføjelser. Det er bopælsforælderen, der varetager den daglige omsorg for barnet og kan vælge daginstitution og almindelige ikke-risikobetonede fritidsaktiviteter for barnet. Noget som bopælsforælderen ikke behøver drøfte med den anden forælder.

Hvis I har fælles forældremyndighed over jeres barn, er det også den forælder, som har barnet boende (den der har bopælsretten), der alene kan bestemme, hvor i Danmark barnet skal bo. Det skal blot varsles til den anden forælder senest 6 uger før flytningen. Drejer det sig om flytning til udlandet, Grønland eller Færøerne skal begge dog være enige. Den forælder, der har forældremyndigheden alene over barnet kan uden at rådføre sig med den anden forælder bestemme barnets bopæl både i Danmark og i udlandet.

Har man hverken del i forældremyndigheden eller bopælsret er det ikke ensbetydende med, at man ikke har nogle rettigheder. Et barn har ret til at se begge sine forældre og såfremt barnet ønsker det og det tjener barnets tarv, kan der aftales samvær – det er altså ikke som nogle tror forældrenes ret at se barnet. Herudover har man efter anmodning ret til at få barnets daginstitution, skole, praktiserende læge, tandlæge samt offentlige og private sygehuse til at sende orientering om barnets forhold. Tilsvarende har man ret til at få indsigt i evt. dokumenter (f.eks. karakterbøger, evalueringer m.v.) omkring barnet samt få oplyst, når der er forældremøder og mere sociale arrangementer såsom idrætsdage, fester og teaterforestillinger.

Nedenfor kan du se en oversigt med eksempler på, hvad I skal være enige om, hvad bopælsforælderen selv kan bestemme, og hvad samværsforælderen selv kan bestemme.

Forældremyndighedsindehaverne – enighed om:Bopælsforælderen:Samværsforælderen:

Værgemål

Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb

Skolevalg, videreuddannelse

Skolefritidsordning

Risikobetonet fritidsaktivitet

Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne

Navnevalg

Religiøse forhold

Ægteskab

Pas

Direkte daglig omsorg

Daginstitution

Fritidsaktiviteter

Flytning indenlands

Skolepsykolog

Børnesagkyndig rådgivning

Afgørelser, der relaterer sig til samvær – direkte omsorg

Fritidsaktiviteter

Har du spørgsmål til denne artikel er du velkommen til at kontakte advokat Nete Dahl-Sørensen på nds@wtc.dk (Hillerød) eller Ditte Kjeldgaard på dk@wtc.dk (Helsingør).

Du er også velkommen til at kontakte os på 4822 0040.