Ændringer i forældreansvarsloven – nu bliver det nemmere at få forældremyndigheden alene

Ændringer i forældreansvarsloven – nu bliver det nemmere at få forældremyndigheden alene

Ændringer i forældreansvarsloven – nu bliver det nemmere at få forældremyndigheden alene
Udgivet den 17. okt. 2017

Del artiklen

Mange forældre, som ikke længere bor sammen, har ofte været frustrerede over pligten til fortsat fælles forældremyndighed, som er udgangspunktet i forældreansvarsloven.

Nu bliver det imidlertid lettere at få ophævet den fælles forældremyndighed, hvis forældrene ikke kan samarbejde, idet forældreansvarsloven er ændret pr. 1. oktober 2012.

Ofte bliver forældre jo skilt/flytter fra hinanden, fordi de har svært ved at samarbejde, også om børnene. Derfor har det tit været vanskeligt for forældrene, at de skulle have fælles forældremyndighed, og dermed også samarbejde omkring børnene. Det har skabt mange frustrationer, og det er ofte gået ud over børnene, som har været involverede i mors og fars konflikter.

Med de nye regler skulle det blive lettere at varetage børnenes interesser.

Hvis det er åbenlyst, at forældrene ikke kan samarbejde, vil det nu være lettere at ophæve den fælles forældremyndighed.

Når der er truffet afgørelse om forældremyndigheden – uanset om man fortsat skal have fælles forældremyndighed, eller om den ene af forældrene alene skal have forældremyndigheden – er det ikke længere muligt hele tiden at få sagen om forældremyndighed eller om barnets bopæl genoptaget. Kun hvis der sker væsentlige ændringer af betydning for børnene, f.eks. hvis en af forældrene flytter langt væk, kan sagen genoptages. Herved sparer man også børnene for at skulle inddrages i forældrenes konflikter, f.eks. ved at mødes med dommere eller børnesagkyndige i forbindelse med sagens behandling.

Også for at beskytte børnene har man ved ændringerne i forældreansvarsloven bestemt, at alle samtaler med børn fremover foretages af en børnesagkyndig, som har særlig fokus på barnet.

Yderligere en vigtig ændring i forældreansvarsloven betyder, at det vil være lettere at fastsætte samvær med andre end barnets forældre.

Hvis du har behov for bistand i forbindelse med en sag om forældremyndighed eller bopæl for barnet eller har du spørgsmål til de nye regler om forældremyndighed, er du meget velkommen til at kontakte advokat Lone Mørch.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk