Et indblik i ophavsretten

Et indblik i ophavsretten

Et indblik i ophavsretten
Udgivet den 17. okt. 2017

Del artiklen

Formålet med denne artikel er at give et indblik i de ophavsretlige regler – hvad er omfattet af ophavsretten – hvordan opnår man ophavsretlig beskyttelse – hvor længe er værket beskyttet mv.

Hvad er ophavsret?

Ophavsret er en eneretsbeskyttelse, der beskytter forfattere, producenter, musikere, fotografer og udøvende kunstnere mod, at deres værker bliver kopieret og brugt offentligt uden deres samtykke. Ophavsretten regulerer dermed, hvordan og hvornår værket må bruges.

Hvad omfatter ophavsretten?

Ophavsrettens formål er at beskytte kunstneriske og litterære værker.

Ophavsretten omfatter kunstneriske og litterære værker, hvad enten værket ”fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.”, jf. Ophavsretslovens § 1, stk. 1.

Som det fremgår af ovenstående, er der mange slags værker, der kan opnå ophavsretlig beskyttelse og ovenstående er således alene eksempler på værker, der kan opnå beskyttelse.

Hvilke krav er der?

For at opnå ophavsretlig beskyttelse skal værket have værkshøjde. Det vil sige, at værket skal være frem-bragt ved ophavsmandens egen skabende indsats og det skal være originalt. Dermed er det f.eks. ikke muligt at opnå ophavsretslig beskyttelse ved videregivelse af et allerede eksisterende værk. Betingelsen om originalitet er ikke nærmere præciseret og hvorvidt dette krav er opfyldt må således komme an på en konkret vurdering. Der stilles dog ikke strenge krav til originaliteten. Er du i tvivl, så anbefaler vi, at du kontakter din advokat for en nærmere drøftelse.

Formkrav

Opnåelse af den ophavsretlige beskyttelse er formfri og der er således ikke krav om registrering af ophavsmandens ret.

Hvor længe er værket beskyttet?

Den ophavsretlige beskyttelse gælder som udgangspunkt i 70 år fra udgangen af ophavsmandens dødsår. Beskyttelsen gælder dog kun i 50 år – efter fremførelsen, optagelsen, udgivelsen eller udsendelsen – for så vidt angår udøvende kunstnere, herunder musikere, sangere, skuespillere, dansere m.fl.

Overdragelse af rettigheder

Ophavsmanden har ret til at overdrage sine rettigheder til andre, helt eller delvist. Ofte indgås der kontrakter med pladeselskaber, bogforlag, musikforlag eller filmselskaber mv., hvor ophavsmanden giver pågældende ret til at fremstille eksemplarer af værket mod betaling af et vederlag. Vi anbefaler, at du kontakter din advokat, inden du indgår en aftale om hel eller delvis overdragelse af dine rettigheder.

Sanktioner

En krænkelse af ophavsmandens ret kan forfølges ved anlæggelse af en retssag, hvor ophavsmanden bl.a. kan kræve erstatning.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk