Er dit pengekrav forældet, og hvordan afbrydes forældelsen?

Er dit pengekrav forældet, og hvordan afbrydes forældelsen?

Er dit pengekrav forældet, og hvordan afbrydes forældelsen?
Udgivet den 26. nov. 2020

Del artiklen

Hvis du har et pengekrav, f.eks. en faktura eller et gældsbrev, som skyldner ikke har reageret på, så skal du være ekstra opmærksom på forældelsesfristen.

Hvad er forældelse?

Forældelse betyder, at tilgodehavender der ikke betales af på kan forældes og dermed blive slettet. Som kreditor mister man derved sit krav på betalingen eller ydelsen. Der gælder forskellige forældelsesfrister for forskellige typer af krav.

Hvor lang er forældelsesfristen?

Som udgangspunkt indtræder der forældelse af pengekrav 3 år efter, kravet er forfaldent. Det afgørende er det tidspunkt, hvor du som kreditor kunne have afregnet og opgjort dit tilgodehavende. Eksempler på krav der forældes efter 3 år:

 • Fakturakrav
 • Renter
 • Gebyrer

Hvis der er udstedt et gældsbrev eller pantebrev (pengelån), eller kravet er registreret i en værdipapircentral eller er anerkendt skriftligt (f.eks. ved skyldners underskrift) forældes kravet først efter 10 år. Hvis pengekravet er fastslået ved forlig, dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse, forældes kravet ligeledes først efter 10 år.

Hvad hvis forældelsesfristen er udløbet?

Hvis forældelsesfristen er udløbet, inden fristen er blevet afbrudt, kan kravet ikke længere gøres gældende.

Hvordan afbrydes forældelsesfristen?

Efter forældelsesloven kan forældelse af pengekravet kun afbrydes ved:

 • Skyldners erkendelse – oftest skriftligt men mundtlig anerkendelse er også tilstrækkelig, hvis denne kan bevises.
 • Indlevering af stævning eller opstart af voldgiftsag (hvis parterne har aftalt voldgift)
 • Fremsættelse af modkrav under en retssag (f.eks. hvis skyldner mener, at kreditor ikke har leveret som aftalt) – kravet må ikke være forældet når modkravet fremsættes
 • Anmeldelse af krav i et konkurs- eller dødsbo, eller ved opstart er rekonstruktion, gældssanering mv. eller
 • Anmodning om fogedforretning (kravet forøges inddraget med bistand fra fogedretten)

Hvad sker der når forældelsesfristen er afbrudt?

Når forældelsen afbrydes, løber en ny forældelsesfrist, som regnes fra:

 • Dagen for skyldners erkendelse
 • Retsforlig indgås, dom afsiges, betalingspåkrav påtegnes eller anden afgørelse træffes
 • Kravet anerkendes i et konkursbo mv.
 • Fogedforretningens afslutning

Har du spørgsmål?

Hvis du er i tvivl, om dit krav er forældet, eller hvis det er ved at blive forældet, er du velkommen til at kontakte WTC advokaterne for en drøftelse.

Kontakt en ekspert på området

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat (H) | Partner

Johan Klint Nielsen

Johan Klint Nielsen

Advokat (L)

David Slatcher

David Slatcher

Advokat (H) | Partner

Casper Vahr Glorvigen

Casper Vahr Glorvigen

Advokat (L) | Partner

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk