Er din virksomhed klar til de nye ESG-krav?

Er din virksomhed klar til de nye ESG-krav?

Er din virksomhed klar til de nye ESG-krav?
Udgivet den 10. aug. 2022

Del artiklen

Med det politiske fokus på bæredygtighed, verdensmål, EU’s green deal og krisen i og omkring Ukraine, er der blevet sat fuld fart på den grønne omstilling og værnet om europæiske værdier, som blot har sat endnu mere damp på ESG-toget (Enivronmental, Social and Governance).

Allerede nu kan vi se, at der inden for de næste år vil blive vedtaget en række nye EU-regler, som vil stille højere krav til virksomhedernes datagrundlag om miljø og klima, sociale/samfundsmæssige påvirkning og den generelle styring af virksomheden (governance), gennemsigthed om klimaforhold samt socialt ansvar.

Det gælder blandt andet EU’s direktivforslag om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD), som skal skabe en europæisk lovramme for bæredygtig finansiering. I forslaget fremgår, at virksomheder med mere end 250 ansatte og alle børsnoterede virksomheder skal gengive deres miljø-, social- og forvaltningspolitik i standardiserede, begrundede og attesterede informationsdokumenter. Formålet er at skabe større gennemsigtighed for borgerne, forbrugerne og investorerne, så virksomhederne til fulde kan udfylde deres rolle i samfundet.

Senest har EU lagt et direktivforslag om virksomheders due diligence for bæredygtighed (CSDDD) på bordet, som sigter på at indføre en due diligence-pligt for visse virksomheder. Kerneelementerne i denne pligt er at identificere, bringe til ophør, forebygge, afbøde og redegøre for negative menneskerettigheder og miljøpåvirkninger i virksomhedens egen drift, datterselskaber og værdikæder. Derudover skal visse store virksomheder have en plan for at sikre, at deres forretningsstrategi er forenelig med at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C i henhold til Paris-aftalen. Direktører bliver også forpligtet til at bidrage til mål for bæredygtighed og klimaændringer for virksomheden.

The new normal

Det er vigtigt at holde sig for øje, at ESG ikke kun er krav som stilles af myndigheder til virksomheder. Det vil formentlig også skabe en ny norm, hvor I vil opleve, at jeres kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere på kryds og tværs vil stille krav til jeres opfyldelse af ESG-kravene. I sagerne med Wolt og Nemlig.com har vi set, at der er blevet rettet omfattende kritik af virksomhedernes ansættelsesvilkår. Men også boykot af produkter fra israelske besættelsesområder som følge af negative menneskerettigheder samt en generel stigende efterspørgsel på bæredygtige produkter.

Vi kan også se, at jeres ESG-indsats og -målsætning kommer til at have betydning for værdisætningen af jeres virksomhed, den dag I ønsker at tiltrække investorer eller opkøbere af jeres virksomhed. 

Det er derfor vigtigt, at I allerede nu begynder at tænke de nye ESG-regler ind i jeres forretningsmodel, herunder i jeres beslutninger om strategisk retning og investeringer i nye produkter og driftsmidler.

WTC står klar

I WTC følger vi ESG-udviklingen tæt, har et overblik over reglerne og kan pege på, hvor udviklingen går hen. Hvis I har spørgsmål, ønsker sparring eller blot et kort statustjek, så ræk endelig ud. Vi står klar!   

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Casper Vahr Glorvigen

Casper Vahr Glorvigen

Advokat (L) | Partner

Gabriel L. Martiny

Gabriel L. Martiny

Advokat (H) | Partner

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk