Ejer du en udlejnings-/investeringsejendom?

Ejer du en udlejnings-/investeringsejendom?

Ejer du en udlejnings-/investeringsejendom?
Udgivet den 17. okt. 2017

Del artiklen

Ejere af udlejningsejendomme / investeringsejendomme, bør altid være opmærksomme på at optimere indtægterne på deres ejendom og reducere udgifterne på samme.

WTC advokaterne har udarbejdet et koncept, hvor den pågældende ejendom gennemgås på kryds og tværs af specialiserede advokater, som herefter kommer med et forslag til, hvorledes optimeringen af ejendommens drift gribes an.

Erfaringsmæssigt er der rigtig mange ejendomsejere, der ikke har været opmærksomme på, at huslejerne for butik, kontor eller boliger kan varsles op – det kræver en specialiseret advokat på netop dette område, der kan vurdere, hvorvidt en varsling i opadgående retning er mulig, herunder om den foreliggende erhvervslejekontrakt er tidssvarende.

Dette gælder naturligvis tillige kontrakterne for boliglejemålene.

Dertil kommer nok så vigtigt en vurdering af ejendommens driftsudgifter, herunder især finansieringsudgifterne, hvor gennemgangen heraf naturligvis vil omfatte de indestående lån til såvel bank som realkredit. Samlet set vil hele finansieringspakken blive vurderet, og WTC advokaterne vil komme med forslag til, hvorledes ejendommen bør finansieres, når vi også kender ejerens individuelle ønsker.

Der kan tillige ske en vurdering og drøftelse af produktet renteswap, der på mange måder er et produkt, der aktivt kan anvendes i stedet for at foretage omlægning af hele låneporteføljen.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk