Deling af selvstændiges pensionsopsparing ved en skilsmisse

Gå tilbage

Deling af selvstændiges pensionsopsparing ved en skilsmisse

Det kan dreje sig om store beløb, når der skal tages stilling til deling af pension ved skilsmisse. I kombination med uklare juridiske retningslinjer, kan det være en brandfarlig cocktail i den betændte situation – som en skilsmisse kan være.

Har du egen virksomhed, er det ekstra vigtigt, at du tager stilling til, hvordan din pension skal deles, hvis du en dag skulle ende i en skilsmisse. Det gælder både ved personligt ejede virksomheder og for kapitalejere i selskaber, som selv bestemmer, hvor meget der skal indbetales til pension.

Afgørende for, om en pensionsordning skal deles eller ej er, om penisionsindbetalingen anses for rimelig. Hvad ”rimelig” dækker over, blev vi lidt klogere på i januar 2018, hvor Højesteret afsagde en dom om en selvstændig læges pensionsordning.

Lægens pensionsordning endte i Højesteret

Lægen og hans ægtefælle var uenige om, hvorvidt lægens pensionsindbetalinger var rimelige eller ej. Lægen havde de seneste 2 år indbetalt henholdsvis 31% og 24% af overskuddet fra sin virksomhed, hvilket var en del mere, end han havde gjort de andre år som selvstændig.

Pensionens størrelse var ikke usædvanlig for en privatlæge, men Højesteret fandt alligevel, at en del af lægens pensionsordning skulle deles med ægtefællen, idet man vurderede, at der var indbetalt mere end det rimelige i de seneste 2 år. Der blev ikke lagt vægt på, at mandens pensionsordning samlet set var sædvanlig og rimelig.

Højesteret slog med den dom fast, at det er en sammenligning af hvert enkelt års indbetalinger til pension sammenholdt med virksomhedens overskud, som er afgørende for, om (en del af) pensionen skal deles eller ej. Højesteret gjorde det også klart, at en selvstændig, som indbetaler mere til pension end niveauet for en sædvanlig arbejdsmarkedspension for sammenlignelige grupper, har bevisbyrden for, at de yderligere indbetalinger er rimelige ud fra virksomhedens økonomiske forhold.

Er det rimeligt?

Når rimeligheden skal vurderes, er det altså ikke pensionens samlede størrelse ved skilsmissen, som er afgørende. Det afgørende er, om de enkelte indbetalinger var rimelige på indbetalingstidspunktet.

Er du selvstændig, skal du derfor se på de enkelte indbetalinger til pension sammenholdt med virksomhedens økonomiske forhold de enkelte år. Der tages højde for, at man som selvstændig kan indbetale større summer enkelte år for at kompensere for, at man i opstartsfasen ikke har haft økonomisk mulighed for at indbetale til pension.

Det er selv sagt et stort arbejde at kortlægge årenes overskud sammenholdt med indbetalingerne til pension, hvis man overhovedet har adgang til disse oplysninger. For selvstændige er udfordringen yderligere, at man selv bestemmer, hvor meget der skal indbetales til pension, og det kan derfor være svært at vurdere, hvad der er sædvanligt og rimeligt.

Tag aktivt stilling – få lavet en ægtepagt

Er du eller din ægtefælle selvstændig erhvervsdrivende, anbefaler vi, at I opretter en ægtepagt, som tager stilling til, hvordan pensionerne skal deles ved en skilsmisse. En ægtepagt om deling af pensioner er et kortfattet dokument, hvor I aftaler, hvordan I skal dele de opsparede pensioner i tilfælde af skilsmisse. En ægtepagt kan oprettes nemt og uden den store omkostning med hjælp fra en advokat.

Vær opmærksom på, at hvis din pension skal deles med din ægtefælle ved en skilsmisse, så har du pligt til at betale din ægtefælle halvdelen af pensionens nettoværdi kontant, medmindre andet aftales.

Er du lønmodtager?

Hvis du vil vide mere om, hvordan en lønmodtagers pension ved en skilsmisse skal deles, kan du læse denne artikel om deling af pension ved skilsmisse. 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til artiklen og deling af pension ved skilsmisse, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Kontakt en ekspert på området

Har du spørgsmål vedrørende dine pensioners behandling ved separation/skilsmisse, er du meget velkommen til at kontakte os.

Få mere viden

testamente-gratis

6 gode råd til dig, som ikke har et testamente

Hvem får forældremyndigheden over dine børn, hvis du dør? Og har du helt styr på, hvem der arver dig?
Med et testamente og et børnetestamente får du indflydelse på begge dele. I denne artikel giver vi 5 gode råd til, hvordan du sikrer dine børn og din ægtefælle eller samlever bedst.

Læs mere »

Gør-det-selv-jura – en god ide?

Du gør sikkert mange ting selv uden hjælp fra fagfolk – maler vægge, bager brød, klipper hæk, installerer nye programmer på computeren osv. Det går som regel godt og uden de store skader, selv om fagfolk måske kunne gøre det bedre. Men vælger du at klare familiejuraen selv, kan konsekvenserne være meget større end en skævt klippet hæk.

Læs mere »