fbpx

COVID-19 – ny hjælpepakke til de erhvervsdrivende

COVID-19 – ny hjælpepakke til de erhvervsdrivende

COVID-19 – ny hjælpepakke til de erhvervsdrivende
Udgivet den 19. mar. 2020

Del artiklen

Selvstændigt erhvervsdrivende og særligt udsatte virksomheder bliver nu tilgodeset i en ny hjælpepakke. Regeringen og alle Folketingets partier har indgået aftale om en række økonomiske initiativer og kompensationsordninger, der skal hjælpe de danske virksomheder igennem den aktuelle krise.

Læs om de nye tiltag i denne artikel, og hvad de kan betyde for dig og din virksomhed. 

Kompensation for omsætningstab for selvstændige

Det ene tiltag er direkte rettet mod de selvstændigt erhvervsdrivende, der som udgangspunkt ikke er dækket af den tidligere offentliggjorte trepartsaftale om lønkompensation.

Læs også: COVID-19 situationen i Danmark – kan din virksomhed modtage statens lønkompensation?

I den nye kompensationsordning vil staten dække 75% af de selvstændiges forventede omsætningstab. Dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned (pr. registrerede ejer i selskabet).

For at den selvstændige er berettiget til denne kompensationsordning, er der følgende betingelser:

  • Virksomheden forventer et omsætningstab på 30% eller mere
  • Virksomheden har gennemsnitligt haft en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned
  • Ejeren ejer mindst 25% af virksomheden og arbejder i virksomheden
  • Ejeren og virksomheden skal være registreret i CPR- og CVR-registrene
  • Virksomheden skal være registreret senest d. 1. februar 2020
  • Virksomheden skal maksimalt have 10 fuldtidsansatte

Ordningen gælder i 3 måneder – fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020.  

Dokumentationskrav

Samtidig indføreres der et dokumentationskrav, som er knyttet til kompensationsordningen. Det forventede omsætningstab skal indmeldes sammen med en tro- og loveerklæring, ligesom det skal begrundes, at tabet er direkte afledt at situationen med COVID-19.

Derudover er virksomheden forpligtet til efterfølgende at benytte revisorbistand til at dokumentere det reelle omsætningstab.

Hvis omsætningen den 9. juni 2020 viser sig ikke at være faldet 30% eller mere, skal kompensationen tilbagebetales til staten.

Kompensation for freelancere

Som noget nyt tilbydes ligeledes en kompensationsordning for freelancere uden CVR-nummer. Ligesom ovenstående kompensationsordning, kan freelanceren få dækket op til 75% af deres forventede B-indkomsttab. Dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Freelanceren skal udfylde en tro- og loveerklæring på et forventet indkomsttab på 30% eller mere, for at kunne være en del af ordningen.

Ordningen dækker de freelancere, der i 2019 havde en B-indkomst på minimum 180.000 kr. Freelanceren må ikke have en personlig indkomst på over 0,8 mio. i 2020.

Kompensation for faste udgifter til udsatte virksomheder

Et andet tiltag er rettet mod virksomheder, som er ekstraordinært hårdt ramt af krisen. Det vil sige virksomheder der har oplevet, eller vil opleve, et fald i omsætning på mere end 40%. Det kan f.eks. være inden for hotel- eller turistbranchen, restauranter, barer, caféer eller lignende.

Her vil staten hjælpe med at dække nogle at de faste udgifter, som virksomheden ikke har råd til at betale som en direkte følge af COVID-19 og de lukninger, og øvrige tiltag, der er taget i Danmark.

Det kan være omkostninger som husleje og elregninger eller hjælp til at betale virksomhederne ud af uopsigelige kontraker.

For at modtage kompensation er det en betingelse, at de faste udgifter skal udgøre minimum 25.000 kr. i perioden. Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed.

Konkret vil staten give kompensation for mellem 25% og 80% af omkostningerne i op til 3 måneder.

Der lægges op til følgende kompensationsmodel:

  • Omsætningstab på 80-100%: Kompenseres med 80%
  • Omsætningstab på 60-80%: Kompenseres med 50%
  • Omsætningstab på 40-60%: Kompenseres med 25%

De virksomheder som har fået påbud om at holde helt lukket, bliver kompenseret med 100% af deres faste udgifter.

De virksomheder, som ønsker at gøre brug af denne ordning, skal sende en tro- og loveerklæring og benytte revisorbistand til at dokumentere den forventerede omsætningsnedgang.

Denne ordning gælder ligeledes i perioden fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020. Hvis omsætningen den 9. juni 2020 viser sig at være faldet væsentligt mindre end 40%, skal kompensationen tilbagebetales til staten.

Øvrige tiltag

Der er også iværksat andre initiativer for de danske virksomheder f.eks. hvad angår eksport, rejser, likviditet m.v. Ligesom der er hjælp på vej til dagpengemodtagere og studerende. Læs mere om de øvrige tiltag på Finansministeriets hjemmeside: fm.dk.

Kan din virksomhed gøre brug af de nye tiltag?

Er du berettiget til kompensation, og hvor meget kan du få dækket af staten? Du er velkommen til at kontakte os til en drøftelse af, hvad de nye tiltag kan betyde for din virksomhed.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk