Bortvisning for tyveri

Gå tilbage

Bortvisning for tyveri

Det er en desværre ofte foreliggende problemstilling, at en arbejdsgiver er af den opfattelse, at lønmodtageren stjæler fra arbejdsgiveren, der på dette grundlag bortviser lønmodtageren.

Om bortvisningen er berettiget eller ej, har stor sammenhæng med, om lønmodtageren ved en straffesag dømmes for tyveriet.

Såfremt lønmodtageren dømmes for tyveriet, vil lønmodtageren sædvanligvis få en betinget fængselsstraf herfor, og bortvisningen vil være berettiget.

Såfremt lønmodtageren frifindes i straffesagen – eller straffesagen på et tidligere stade bortfalder, eksempelvis fordi anklagemyndigheden vurderer, at tyveriet ikke kan bevises – vil bortvisningen typisk være uberettiget. Arbejdsgiveren vil i den situation skulle betale erstatning og eventuel godtgørelse, hvilket krav kan udgøre et betydeligt beløb. Det samme kan gøre sig gældende, såfremt arbejdsgiveren vælger ikke at politianmelde lønmodtageren, da der ved manglende anmeldelse kan foreligge en erkendelse af, at lønmodtageren intet strafbart har begået.

Såfremt tyveriet ikke kan bevises af arbejdsgiveren/anklagemyndigheden, vil eksempelvis en uberettiget bortvisning af en gravid funktionær med en ansættelsesanciennitet på mere end 8 år og 7 måneder medføre, at arbejdsgiveren skal betale et beløb, der svarer til 1 år og 3 måneders løn i erstatning og godtgørelse.

Før en arbejdsgiver foretager en bortvisning for eksempelvis tyveri, bør denne derfor grundigt overveje, om det er muligt at bevise det postulerede tyveri og helst drøfte situationen enten med sin arbejdsgiverorganisation eller med en advokat med speciale i arbejdsret, så der ikke begås en meget kostbar fejl.

Hør nærmere om problematikken og sammenhængen mellem straffesagen og den civile sag hos enten advokat Gabriel Martiny eller advokat Jan Aarup, WTC advokaterne A/S.