Bortvisning af en medarbejder efter funktionærloven – hvor hurtigt skal du som arbejdsgiver reagere?

Bortvisning af en medarbejder efter funktionærloven – hvor hurtigt skal du som arbejdsgiver reagere?

Bortvisning af en medarbejder efter funktionærloven – hvor hurtigt skal du som arbejdsgiver reagere?
Udgivet den 25. jun. 2019

Del artiklen

Det korte svar er hurtigt. Blot få dages passivitet kan nemlig betyde, at bortvisning ikke længere er en mulighed, og at en advarsel eller en almindelig opsigelse er de sanktionsmuligheder, du har tilbage.

Som udgangspunkt skal en bortvisning ske straks efter, at du som arbejdsgiver er blevet opmærksom på det forhold, som er årsagen til, at du ønsker at bortvise en medarbejder. Men inden du vælger at bortvise en medarbejder, bør du få vurderet, om der er en reel bortvisningsgrund, og om du som arbejdsgiver kan løfte bevisbyrden i retten. Det kan en advokat hjælpe dig med.

Har du behov for at undersøge, om en bortvisning er berettiget, anbefaler vi, at du oplyser medarbejderen om, at du er ved at undersøge konsekvensen af forseelsen nærmere. Medarbejderen kan eventuelt suspenderes eller sættes til andet arbejde i den periode, hvis du finder det nødvendigt.

Overvej det nøje, inden du bortviser en medarbejder

En bortvisning af en medarbejder er det samme som at ophæve ansættelseskontrakten med øjeblikkeligt varsel. Hvis bortvisningen er berettiget, mister medarbejderen sin indtægt fra bortvisningstidspunktet, og det er derfor den mest indgribende sanktion en arbejdsgiver har over for en medarbejder.

Bortvisning af en medarbejder kan have store konsekvenser for både virksomheden og medarbejderen. Mange bortvisningssager ender hos fagforeningerne, som ofte prøver sagen i retten, hvis der ikke kan indgås et forlig med arbejdsgiveren. Det kan selv sagt være en dyr og tidskrævende proces.

Hvornår kan du bortvise en medarbejder?

Hvis en medarbejder ”væsentligt misligholder” ansættelsesforholdet, kan arbejdsgiveren ophæve det ved en bortvisning. Medarbejderen skal have opført sig groft, uansvarligt eller mod bedre vidende.

Eksempler på grunde til bortvisning:

  • Medarbejderen er uberettiget udeblevet fra arbejde
  • Fejl begået i forbindelse med arbejdets udførelse
  • Vold på arbejdspladsen
  • Illoyalitet over for arbejdsgiveren
  • Tyveri fra arbejdspladsen
  • Arbejdsvægring m.v.

For at en bortvisning er gyldig, er det dig som arbejdsgiver, der skal kunne bevise, at medarbejderen har opført dig så forkert, at det berettiger en bortvisning.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til artiklen, til opsigelser eller andre arbejdsretlige emner er du velkomme til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk