Bæredygtighed – er din virksomhed klar til ESG-måling?

Bæredygtighed – er din virksomhed klar til ESG-måling?

Bæredygtighed – er din virksomhed klar til ESG-måling?
Udgivet den 2. mar. 2020

Del artiklen

Bæredygtighed er allerede et velkendt buzzword i det danske erhvervsliv. Udbygningen hedder ESG, der er en forkortelse af Environmental, Social and Governance. ESG vil i de kommende år få stor betydning for virksomheders mulighed for at tiltrække og fastholde medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder, finansieringskilder og investorer. Vi anbefaler, at du allerede nu kigger på, hvordan du kan påbegynde ESG-optimeringen af din virksomhed.

Bæredygtighed har de seneste par år vundet frem som noget, man gerne skal have fokus på. Det er blevet almindeligt, at man tager stilling til oprindelse, dyrknings- og opdrætsforhold og klimaaftryk på madvarer, inden man smider dem i indkøbskurven. Og genbrug af alt fra møbler til tøj er – særligt for den yngre generation – efterhånden en selvfølge.

De samme mekanismer vil fremadrettet have større og større indvirkning på måden jobsøgende, ansatte, kunder, samarbejdspartnere, banker og investorer til- og fravælger virksomheder på baggrund af bæredygtighed og ESG-kriterier.

Det er derfor vigtigt at have fokus på at registrere og optimere bæredygtige tiltag i sin virksomhed.

ESG – Environmental, Social and Governance

ESG, eller Environmental, Social and Governance – altså miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse – er en betegnelse, der har sin oprindelse i professionelle investorers måde at vurdere en virksomheds bæredygtighed og samfundsmæssige indflydelse.

I investeringsbeslutninger tages der således ofte udgangspunkt i virksomhedens ESG-score. Jo bedre en virksomhed klarer sig på de tre områder, desto mere bæredygtigt vurderes den. Det er de samme forhold, der gør sig gældende, når virksomheder skal vise bæredygtighed over for (kommende) medarbejdere, kunder og finansieringskilder.

Det har således betydning for en virksomheds E-score, hvordan virksomheden påvirker klimaet, herunder dens forbrug af råmaterialer, vand og energi samt CO2-udledning og affaldshåndtering. Af betydning for S-scoren er det blandt andet, om virksomheden lever op til fundamentale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, samt hvordan virksomheden forholder sig til ligestilling, sundheds- og sikkerhedsforhold på arbejdspladsen. For G-scoren er forhold som kønssammensætningen af selskabets ledelse og dennes uafhængighed blandt andet af betydning, sammen med gennemsigtighed, åbenhed og kontrolsystemer til hindring af korruption.

FN’s 17 verdensmål

I år er det 5 år siden, at FN’s medlemsstater vedtog nye verdensmål for bæredygtig udvikling til bekæmpelse af blandt andet fattigdom, ulighed og begrænsning af klimaforandringerne frem mod år 2030.

De 17 verdensmål – og de 169 underliggende mål – tager mere konkret stilling til, hvad medlemsstaterne og virksomheder i medlemsstaterne kan gøre for at forbedre deres ESG-score. De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er overordnet illustreret af FN således:

FN's verdensmål

Læs om de enkelte mål her: Sustainable Development Goals.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er en nødvendighed for opnåelse af en høj ESG-score, at en virksomhed eksempelvis dropper alle miljøbelastende aktiviteter. Det afgørende er, at virksomheden gør en indsats for at registrere sin miljøpåvirkning, er ærlig omkring den og viser omverdenen, at virksomheden laver tiltag for at begrænse miljøpåvirkningen – og måske endda formindsker miljøpåvirkningen fra år til år.

Hvorfor er det relevant for min virksomhed?

Som nævnt ovenfor har FN’s medlemsstater forpligtet sig til aktivt at arbejde for at nå de 17 verdensmål inden 2030.

I forlængelse heraf har EU-Kommissionen i marts 2018 vedtaget en handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst, der blandt andet indebærer, at et fælleseuropæisk klassifikationssystem for bæredygtig finansiering er på vej. Dette betyder, at danske banker også inden for nær fremtid vil lægge vægt på en virksomheds ESG-score ved vurderingen af virksomhedens låne- og kreditmuligheder.

Vi anbefaler derfor, at du allerede nu kigger på, hvordan du kan påbegynde ESG-optimeringen af din virksomhed og derved tiltrække og fastholde medarbejdere, kunder og finansieringskilder.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, har spørgsmål til artiklen, eller er usikker på, hvordan du kommer i gang med at ESG-registrere og forbedre din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Casper Vahr Glorvigen

Casper Vahr Glorvigen

Advokat (L) | Partner

Gabriel L. Martiny

Gabriel L. Martiny

Advokat (H) | Partner

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk