Arver statskassen dig?

Arver statskassen dig?

Arver statskassen dig?
Udgivet den 8. aug. 2023

Del artiklen

Hvis du ikke efterlader dig arvinger i henhold til arveloven, og du ikke har oprettet testamente, tilfalder arven statskassen. Har du ikke oprettet testamente, fordeles arven efter arvelovens regler.

Arveloven opererer med tre arveklasser. I de pågældende arveklasser er der følgende arvinger:

Første arveklasse

I den første arveklasse, i henhold til arveloven, er dine livsarvinger – dvs. dine børn. Hvis ét eller flere børn måtte være afgået ved døden, træder pågældendes børn i stedet – altså dine børnebørn. Hvis du både efterlader dig ægtefælle / registreret partner og børn, arver ægtefællen / registreret partner den ene halvdel og børnene den anden halvdel til deling. Efterlader du dig kun ægtefælle / registreret partner, arver denne alt.

Læs også: Ugifte samlevende: Har I styr på arven?

Anden arveklasse

Har du ikke har arvinger i første arveklasse, og er du ikke gift, fungerer arveloven sådan, at man går videre til anden arveklasse. I anden arveklasse er dine forældre. Er én af dine forældre, eller begge forældre, afgået ved døden, træder disses livsarvinger i stedet – dvs. dine søskende. Hvis én eller flere af dine søskende måtte være afgået ved døden, træder deres livsarvinger i stedet – dvs. dine niecer og nevøer etc.

Tredje arveklasse

Hvis der heller ingen arvinger er i anden arveklasse, fungerer arveloven sådan, at man går videre til tredje arveklasse. I tredje arveklasse befinder dine bedsteforældre sig, og hvis de er døde, så træder deres børn i stedet – altså dine far- og morbrødre, fastre og mostre. Herefter stopper arverækken i henhold til arveloven, hvilket betyder, at fætre og kusiner ikke er arveberettiget efter arveloven.

Opret testamente

Hvis du ikke efterlader dig arvinger i første til tredje arveklasse, og ikke er gift, er det derfor vigtigt at oprette testamente, hvis du vil sikre dig, at din arv ikke tilfalder statskassen i henhold til arveloven.

I sjældne tilfælde giver arveloven mulighed for, at statskassen kan frasige sig arven, hvilket dog må betragtes som en absolut undtagelse.

Ligeledes kan det være relevant for dig at oprette testamente, selv om du måtte have arvinger i første til tredje arveklasse. Dette er, hvis du ønsker, at din arv skal fordeles på en anden måde end arveloven foreskriver. Har du ikke ægtefælle / registreret partner og / eller børn, kan du helt frit bestemme, hvem som skal arve dig. Har du ægtefælle / registreret partner og / eller børn, er en fjerdedel af din formue tvangsarv, som tilfalder børn og ægtefælle med halvdelen til hver.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk