Boligforenings afslag på indsigtsanmodning får alvorlig kritik

Boligforenings afslag på indsigtsanmodning får alvorlig kritik

Boligforenings afslag på indsigtsanmodning får alvorlig kritik
Udgivet den 27. sep. 2023

Del artiklen

Datatilsynet har for nylig truffet en afgørelse, der kan have betydning for boligforeningers praksis vedrørende beboeres indsigtsanmodninger. I en sag, hvor en beboer anmodede om indsigt i en boligforenings registreringer vedrørende husordenssager, har Datatilsynet udtalt alvorlig kritik over for boligforeningen, der afslog at give beboeren indsigt.

Sagens baggrund

I marts 2022 anmodede en beboer boligforeningen om indsigt i deres registreringer om vedkommende i forbindelse med husordenssager. Beboeren ønskede at få adgang til klageskrivelser, vidneforklaringer og dokumentation herunder foto- og videomateriale. Boligforeningen afviste anmodningen og henviste til reglerne om aktindsigt i offentligheds- og forvaltningsloven.

Læs også: Retten til indsigt – hvad skal du som virksomhed være opmærksom på?

Datatilsynets afgørelse

Datatilsynet fandt, at boligforeningens afslag på indsigtsanmodningen ikke var i overensstemmelse med bestemmelserne i GDPR. Tilsynet udtalte derfor alvorlig kritik af boligforeningen.


Datatilsynet påpegede blandt andet, at boligforeningen havde afslået beboerens indsigtsanmodning under henvisning til offentligheds- og forvaltningslovens regler om aktindsigt. Foreningen havde derved ikke vurderet i hvilket omfang beboeren kunne få indsigt i personoplysningerne i henhold til reglerne om indsigt i GDPR.


Samtidig bemærkede Datatilsynet, at boligforeningen havde ret til at undtage visse oplysninger fra indsigt. Dette kunne gælde i tilfælde, hvor den registreredes interesser i oplysningerne måtte vige for afgørende hensyn til private interesser.


For eksempel lagde boligforeningen vægt på, at beboerens interesse i at få indsigt i identiteten på de klagende beboere måtte vige for hensynet til at beskytte de klagende beboere for chikane.


Datatilsynet vurderede, at det var op til den dataansvarlige, i dette tilfælde boligforeningen, at foretage denne vurdering. Datatilsynet fandt ingen grund til at tilsidesætte boligforeningens beslutning om at undtage visse oplysninger fra indsigt.


Læs hele afgørelsen her: Boligforening får alvorlig kritik for at nægte borger indsigt

WTC advokaternes bemærkninger

Datatilsynets afgørelse peger på vigtigheden af, at boligforeninger (og andre) overholder bestemmelserne i GDPR vedrørende indsigt i personoplysninger. Samtidig understreger afgørelsen, at der kan være tilfælde, hvor private interesser, såsom risikoen for chikane, kan begrunde undtagelsen af visse oplysninger fra indsigt. Dette er er en vurdering, der skal foretages af den dataansvarlige.


For at du som boligforening sikrer, at du overholder reglerne om indsigt, kan det være en god idé at overveje, om du har tilstrækkelige procedurer/politikker på området, så du undgår at komme i Datatilsynets søgelys og overtræder GDPR.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk