Har du overvejet et advisory board i dit selskab?

Har du overvejet et advisory board i dit selskab?

Har du overvejet et advisory board i dit selskab?
Udgivet den 27. apr. 2022

Del artiklen

Ledelsen i et kapitalselskab – et anparts- eller aktieselskab – består som udgangspunkt af en direktion, som varetager den daglige drift, og en bestyrelse, som varetager den mere overordnede og strategiske ledelse af virksomheden. Et godt, men for mange ukendt, alternativ til en bestyrelse, er et såkaldt advisory board.

Hvad er et advisory board?

Et advisory board er et rådgivende organ og har – ligesom en bestyrelse – til opgave at vejlede og sparre med virksomhedens ledelse og sikre den bedst mulige vækst og udvikling i virksomheden. Bestyrelsens opgaver er fastlagt i selskabsloven, mens der ikke i lovgivningen findes konkrete retningslinjer for et advisory boards virke.

Hvad er forskellen på et advisory board og en bestyrelse?

Både bestyrelsen såvel som et advisory board har et juridisk ansvar over for virksomheden, hvis der i det pågældende organ træffes konkrete beslutninger omkring virksomheden. Denne beslutning vil organet skulle stå på mål for. Det ses imidlertid ofte i praksis, at et advisory board udelukkende rådgiver virksomheden, mens den endelige beslutning bliver truffet af bestyrelsen eller direktionen. I et sådant tilfælde vil et advisory board som udgangspunkt ikke bære ansvaret for beslutningen.

En bestyrelse vil ofte være relativt involveret i selve driften, økonomien og kapitalstrukturen i et selskab. I en mindre virksomhed ses det ofte, at det er virksomhedsejerne selv, der sidder i bestyrelsen, og at virksomheden ikke har ønsket eller haft råd til at etablere en professionel bestyrelse.

Der kan som virksomhedsejer være brug for sparring ift. strategiske overvejelser, skalering eller ekspansion af virksomheden eller i forbindelse med eksekvering af et særligt projekt. I tilfælde hvor der ikke findes en bestyrelse, som kan give den fornødne sparring og vejledning, kan det give god mening at søge ekstern sparring hos et advisory board.

Et advisory board ses oftest hos mindre og nyere virksomheder, og medlemmerne kan antages på projekt- og/eller på tidsbegrænset basis for at teste samarbejdet. Herefter kan samarbejdet blive af mere permanent karakter, og alternativt kan medlemmerne af advisory boardet kunne ansættes som en formel del af bestyrelsen. Hvis virksomheden kun har sporadisk brug for vejledning, giver det også god mening at bruge et advisory board i relevante tilfælde i stedet for måske at betale en bestyrelse et fast beløb, hvis ikke der er behov for kontinuerlig sparring i forbindelse med virksomhedens drift.

Et advisory board er altså i mange tilfælde en mere fleksibel løsning end at ansætte en bestyrelse – også fordi der er flere selskabsretlige regler ift. beslutninger om ansættelse og afskedigelse af en bestyrelse, som skal overholdes, hvor dette ikke er tilfældet for et advisory board.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Casper Vahr Glorvigen

Casper Vahr Glorvigen

Advokat (L) | Partner

David Slatcher

David Slatcher

Advokat (L) | Partner

Christine Friedlænder

Christine Friedlænder

Advokatfuldmægtig

Helle Jørgsholm

Helle Jørgsholm

Advokat (L) | Partner

Gabriel L. Martiny

Gabriel L. Martiny

Advokat (H) | Partner

Emma Mølgaard Borre

Emma Mølgaard Borre

Advokatfuldmægtig

Morten Ammentorp

Morten Ammentorp

Advokat (H) | Partner

Morten Jensen

Morten Jensen

Advokat (H) | Partner

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk