Administration af investeringsejendomme

Gå tilbage

Administration af investeringsejendomme

Markedet for investeringsejendomme, herunder såvel boligudlejningsejendomme som erhvervsejendomme, i form af kontor, lager, produktion og butikker har været et yndet investeringsobjekt for mange danskere, der i stedet for at investere deres midler i traditionelle pensionsordninger har kastet sig over investeringsejendomme.

Sådanne ejendomme kræver en løbende optimering overfor såvel lejere, forsikringsselskaber og vedligeholdelse samt tillige finansieringen, som kun de færreste investorer har overblikket og kompetencen til.

Ved optimeringen af eksempelvis lejeforholdene, herunder indgåelse af nye tidssvarende erhvervslejekontrak-ter/boligkontrakter, varsling af lejeforhøjelser og gennemgang af forsikringspolicerne vil dette mange gange kunne forøge værdien af en investeringsejendom væsentligt. Uanset om investeringen er foretaget som erstatning for en pensionsordning eller i et rent investeringsøjemed, er det yderst vigtigt, at administrationen af en sådan ejendom udføres professionelt, sagligt og med den rettidige omhu, der gør, at investeringen kan betragtes som en succes.

Vort kontor har udviklet et produkt, hvor ejendommens forhold gennemgås og forslag til optimering af ejen-dommen fremkommer efter afholdelse af møde med klienten.

Ring til advokat Ken Torpe Christoffersen på tlf. 48 22 00 40 og hør mere om dette nye produkt.