Straffeattest

Gå tilbage

Straffeattest

Såfremt man dømmes for en straffelovsovertrædelse, vil dommen fremgå af ens straffeattest. Dette er ofte problematisk, idet mange ansættelsesforhold er betinget af, at ansøgeren/medarbejderen har en såkaldt ”ren straffeattest”.

Varighed

Idømmes man ubetinget frihedsstraf, vil dommen være synlig på straffeattesten indtil 5 år efter løsladelsen. Er man kun idømt betinget frihedsstraf, vil dommen være anført på straffeattesten i 3 år fra afgørelsens dato. Bøder for straffelovsovertrædelser slettes 2 år efter afgørelsesdatoen.

Under 18 år

For unge, der på gerningstidspunktet var under 18 år, gælder særlige regler. Den første strafferetlige afgørelse, der er begået inden det fyldte 18. år, fremgår som udgangspunkt ikke af straffeattesten. Denne ordning kaldes ”betinget notering”. Dog anføres en dom om ungdomssanktion, behandlingsdom eller ubetinget frihedsstraf på straffeattesten, selvom det er den første strafferetlige afgørelse.

Privat og offentlig straffeattest

Ovennævnte er gældende regler vedrørende den såkaldte ”privat straffeattest”. Udover nævnte ”privat straffeattest” findes tillige ”offentlig straffeattest”. En sådan straffeattest kan kun udstedes til offentlige myndigheder og kræver som udgangspunkt samtykke, før attesten kan fremsendes til den pågældende myndighed. I den offentlige straffeattest står afgørelser 10 år fra enten løsladelsestidspunktet (ved frihedsberøvelse) eller fra tidspunktet, hvor afgørelsen blev truffet.

Skematisk oversigt over reglerne fremgår nedenunder (kilde: www.politi.dk).

Spørgsmål

Hos WTC advokaterne A/S er vi flere forsvarere, der kan bistå dig med din straffesag. Du kan således kontakte advokat Sten Balslev, advokat Jan Aarup, advokat Esben Skjernov, advokat René Wøhler eller Henrik Østergaard, såfremt du har behov for bistand eller har strafferetlige spørgsmål.