fbpx

Samværschikane?

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Nyhedsbreve fra WTC advokaterne

WTC viden

Med WTC viden holder vi dig opdateret med jura, som har betydning for din dagligdag og dit arbejdsliv. Vi har fingeren på pulsen og udvælger de mest relevante nyheder inden for dine interesseområder.

Samværschikane?

Samværschikane?

Nu kan du nemt få erstatningssamvær.

En del samværsforældre oplever, at samværet med barnet bliver aflyst af den anden forælder. Der kan
være gode grunde, f.eks. sygdom, men der kan også være mindre gode grunde, som mange gange blot
skyldes chikane fra den forælder, barnet bor hos.

Det har Integrationsministeriet heldigvis bemærket, og den 1. oktober 2015 trådte en bekendtgørelse i
kraft, som bl.a. omhandler automatisk erstatningssamvær.

Nu er det nemlig sådan, at hvis et samvær ikke gennemføres – uanset om samværet er aftalt mellem forældrene eller om det er fastsat af Familieretshuset – så skal der være samvær i den efterfølgende uge i samme omfang og på det tidspunkt og på de vilkår, som var aftalt eller fastsat. Det kaldes automatisk erstatningssamvær.

Man får som samværsforælder ikke automatisk erstatningssamvær, når det er ens egne forhold der for-
hindrede det oprindelige samvær, f.eks. hvis man skal arbejde eller er syg. Ligeledes skal man som samværsforælder straks efter, at samværet ikke er blevet gennemført, give den anden forælder (bopælsforælderen) meddelelse om, at man ønsker automatisk erstatningssamvær.

Det automatiske erstatningssamvær anvendes kun, når der er aftalt løbende samvær, og således ikke ved
ferie- og helligdagssamvær, overvåget samvær eller samvær, som er fastsat uden at følge en nærmere
fastlagt plan.

Det vil derfor typisk være det almindelige weekendsamvær eller hverdagssamvær, som man nu som samværsforælder vil have mulighed for at få erstattet, såfremt det aftalte samvær bortfalder.

Det er vigtigt, at man sørger for at indsætte en bestemmelse om, at der skal gælde automatisk erstatningssamvær, hvis man selv laver en aftale om, hvornår der skal være samvær mellem samværsforælderen og børnene.

Familieretshuset sørger for, at der bliver indsat bestemmelse herom i deres afgørelser.

Som advokater kan vi kun bifalde dette ny tiltag, for rigtig mange gange oplever vi frustrerede samværsforældre, som ikke får det aftalte samvær, hvilket også børnene bliver skuffede over, idet de jo ofte føler sig svigtede.

Hvis børnene således ved, at bliver der ikke samvær i den ene uge, så vil der være i den næste uge, vil der
sikkert være færre sager, og der vil være mere ro omkring børnene.

Hvis du har spørgsmål, eller ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte advokat Lone
Mørch, lm@wtc.dk, eller advokat Ditte Kjeldgaard, dk@wtc.dk, som begge har stor erfaring inden
for børnesager, herunder forældremyndighed, bopæl og samvær.

Print Friendly, PDF & Email