Højesteretsdom baner vejen for samvær mellem biologiske forældre og adopterede børn

Højesteretsdom baner vejen for samvær mellem biologiske forældre og adopterede børn

Højesteretsdom baner vejen for samvær mellem biologiske forældre og adopterede børn
Udgivet den 6. mar. 2023

Del artiklen

Efter lovændring i 2015 er antallet af adoptioner uden samtykke steget eksplosivt i de danske kommuner. Tidligere skulle man kunne bevise, at forældrene ikke kunne tage sig af barnet på lang sigt, men efter 2015 skulle man blot kunne sandsynliggøre det.

I 2019 blev den første adoption uden samtykke prøvet af Højesteret, hvor advokat Anders Brøndtved, WTC Advokaterne repræsenterede den biologiske mor. Højesteret erklærede i 2019, at adoptionen ikke var i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention, men at den danske lov om samvær efter adoption næppe var foreneligt med den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til familie, hvis samvær alene kunne ske i ”helt særlige tilfælde”, som loven dengang foreslog.

På den baggrund blev loven ændret, så samvær kunne blive tildelt, når det var bedst for barnet. I forarbejderne til loven blev der skrevet, at der var tale om en sproglig præcisering og ikke en praksisændring. Siden 2019 har ingen biologiske forældre fået tilkendt samvær efter adoption, trods lovændringen.

I februar 2023 behandlede Højesteret den første sag om samvær efter adoption og har d. 21. februar 2023 afsagt dom i sagen. Advokat Anders Brøndtved repræsenterede også i denne sag de biologiske forældre.

Højesteret har i dommen indskærpet, at de danske regler skal fortolkes i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8. Højesteret anfører videre, at der skal tilvejebringes et oplysningsgrundlag som gør det muligt at træffe afgørelse omkring hvad der er bedst for barnet. Højesteret anfører blandt andet, at der kan være grundlag for at lave børnesagkyndig undersøgelse af barnet samt sagkyndig undersøgelse af de biologiske forældre med mulighed for at psykologen, som laver undersøgelsen, skal afgive forklaring for retten.

I den konkrete sag ophævede Højesteret Familierettens samt Landsrettens domme og hjemsendte sagen til fornyet behandling i Familieretten, idet man i den konkrete sag ikke kunne afvise, at betingelserne for at fastsætte samvær eller anden kontakt forældrene og barnet var opfyldte.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk