Testamente med særeje – hvilken type skal du vælge?

Testamente med særeje – hvilken type skal du vælge?

Testamente med særeje – hvilken type skal du vælge?
Udgivet den 4. aug. 2022

Del artiklen

Når man indgår et ægteskab, så vil alt hvad man hver især ejer før og under ægteskabet blive en del af den fælles formue. Det betyder, at du som udgangspunkt skal dele en eventuel modtaget arv i tilfælde af separation, skilsmisse eller død. Du kan som arvelader bestemme særeje på arven for at undgå, at dine arvinger skal dele arven med deres ægtefælle ved separation eller skilsmisse.

Særejetyper

Der findes 3 forskellige særejetyper:

  • Kombinationssæreje
  • Fuldstændigt særeje
  • Fuldstændigt særeje med succession

Særejetyperne har samme virkning ved skilsmisse men forskellige virkninger, hvis arvingen dør før sin ægtefælle.

Kombinationssæreje

Med kombinationssæreje sikrer du, at din arv skal være særeje for din arving i tilfælde af, at ægteskabet ender med separation eller skilsmisse. Arven vil således ikke indgå i bodelingen med den tidligere ægtefælle.

Hvis din arving lever længere end sin ægtefælle, bliver arven fuldstændigt særeje for din arving, og skal således ikke deles ved død.

Hvis din arving dør før sin ægtefælle, vil ægtefællen få mulighed for at sidde i uskiftet bo. Hvis ægtefællen vælger at skifte boet, kan ægtefællen beholde 3/4 af arven. Arven bliver i denne situation en del af formuefællesskabet.

Fuldstændigt særeje

Ved fuldstændigt særeje vil arven tilhøre din arving, uanset om ægteskabet ophører ved separation, skilsmisse eller død.

Hvis din arving dør før sin ægtefælle arver ægtefællen, som følge af ægteskabet, 1/2 af det fuldstændige særeje og din arvings børn modtager den anden 1/2.  Ægtefællen har ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo, da man ikke kan sidde i uskiftet bo med arvede særejemidler.

Fuldstændigt særeje med succession

Ved fuldstændigt særeje med succession deles arven ikke med ægtefællen – hverken ved skilsmisse eller død. Ved skilsmisse kan din arving tage sit særeje med ud af ægteskabet, ligesom ved de andre særejetyper.

Det specielle ved særeje med succession er, at såfremt din arving dør inden sin ægtefælle, vil arven i stedet tilfalde de personer, som er udpeget som arvingens successorer. Dette vil ofte være arvingens børn.

WTC advokaternes bemærkninger

De fleste vælger at oprette en bestemmelse om kombinationssæreje i deres testamente, da det både sikrer arveladers arving ved en eventuel skilsmisse, men samtidig stiller ægtefællen gunstigt ved arvingens død.

Fuldstændig særeje med succession er den mest bindende form for særeje og anbefales sjældent, da der ikke kan tages hensyn til uforudsete hændelser.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om hvilken type særeje, du skal vælge.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk