fbpx

Privat skifte eller bobestyrerskifte?

Privat skifte eller bobestyrerskifte?

Privat skifte eller bobestyrerskifte?
Udgivet den 9. nov. 2021

Del artiklen

Som arving skal du ofte vælge imellem, om et dødsbo skal skiftes ved privat skifte, eller om der skal udpeges en bobestyrer til at stå for dødsbobehandlingen.

Et dødsbo skal dog behandles af en bobestyrer, hvis en af følgende punkter er opfyldt:

  • Afdøde har bestemt det i sit testamente.
  • En arving anmoder om bobestyrerbehandling – f.eks. i tilfælde af uenighed blandt arvingerne.
  • Boet antages at være insolvent, dvs. at der er mere gæld end aktiver i boet.
  • Alle arvinger er repræsenteret ved værge, skifteværge eller under konkurs.
  • Der ikke findes arvinger i boet, eller det er usikkert, hvem der er arvinger.
  • Skifteretten beslutter det, f.eks. hvis arvingerne ikke overholder sine forpligtelser i henhold til loven.
  • Der ikke inden rimelig tid har kunnet træffes beslutning om, at boet skal behandles på anden måde.

Dødsboet kan behandles ved privat skifte, hvis:

  • Boet er solvent, dvs. der ikke er mere gæld i boet end aktiver,
  • Mindst én arving erklærer at være solvent, dvs. er i stand til at betale sine økonomiske forpligtelser og
  • Alle arvinger er enige om privat skifte

Privat skifte

I kan altså kun vælge privat skifte, hvis alle arvinger er enige om det, og boet og mindst én arving er solvent.

Ved privat skifte har alle arvinger fuld vetoret over beslutninger, der dermed skal være enige om alt lige fra fordeling af aktiver, praktiske opgaver i forbindelse med skiftet og eventuelle salgsaktiviteter. Ved uenighed kan en arving når som helst kræve, at boet overgår til bobestyrerbehandling.

En af fordelene ved privat skifte er, at det kan være billigere, hvis I f.eks. vælger at skifte boet uden bistand fra en advokat. Mange vælger dog alligevel at anvende en advokat i forbindelse med et privat skifte, f.eks. på grund af boets omfang og fordi det ofte viser sig, at et bo er mere indviklet end forventet. Et privat skifte er ofte mere uformelt end et bobestyrerskifte, og som arving har man mulighed for selv at præge forløbet.

Uanset om boet skiftes privat eller af en bobestyrer, skal der betales en retsafgift på kr. 1.500 samt yderligere kr. 9.000, hvis boets formue overstiger kr. 1,5 mio. (2021) – i alt en retsafgift på kr. 10.500. Ved privat skifte hæfter I som arvinger personligt og solidarisk for retsafgiften.

I hæfter desuden personligt og solidarisk for afdødes gæld, der opstår efter dødsdagen, hvis der f.eks. dukker ubetalte regninger op. Hvis boet imod forventning viser sig at være insolvent, kan I dog vælge at lade det overgå til bobestyrerbehandling, så I ikke hæfter personligt for afdødes gæld opstået efter dødsdagen. Dette gælder dog ikke for udgifter til begravelsen. Ved privat skifte har I 1 år, fra dødsfaldet er anmeldt, til at skifte boet.

Bobestyrerskifte

Ved bobestyrerskifte er det bobestyreren, der tager hånd om processen og sørger for at gøre boets værdier og gæld op og afslutte boet. Hvis der skal tages væsentlige beslutninger, om eksempelvis salg af ejendom, skal de forinden forelægges arvingerne. Bobestyreren afholder bomøder med deltagelse af arvingerne, hvor arvingerne kan stemme om forskellige beslutningsspørgsmål. Bobestyreren kan træffe beslutninger i forskellige tvister mellem arvinger for at sikre fremgang i boets behandling, mens nogle tvister, som f.eks. spørgsmål om arveret, afgøres af skifteretten ved anlæggelse af retssag.

Ved et bobestyrerskifte påtager I jer som arvinger ingen hæftelser for afdødes gæld eller ubetalte regninger opstået efter dødsdagen – bortset fra begravelsesregning.

Bobestyreren har 2 år til at skifte boet fra anmeldelse af dødsfaldet.

WTC advokaternes bemærkninger

Der er mange faktorer, der spiller ind, når man skal vælge skifteform. Måske ønsker man selv stor kontrol over processen, eller man er i sorg, og ønsker formelle rammer om skiftet.

Det kan også være, at boet har værdier af unik karakter, og det derfor er en fordel at vælge bobestyrerskifte, som har 2 år til at skifte boet i modsætning til privat skifte, hvor arvingerne kun har 1 år til at afslutte boet og til at sælge eventuelle unikke/specielle værdier.

Vi anbefaler, at du søger rådgivning, inden du vælger hvilken skifteform, der egner sig bedst i det konkrete bo.

Læs hvordan vi kan hjælpe dig med dødsbobehandling her: Behandling af dødsbo.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Gitte Wichmann Mortensen

Gitte Wichmann Mortensen

Advokat (L)

Johan Klint Nielsen

Johan Klint Nielsen

Advokat (L)

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Lone Mørch

Lone Mørch

Advokat (L)

Sara Prier Jakobsen

Sara Prier Jakobsen

Advokat

Ditte Kjeldgaard

Ditte Kjeldgaard

Advokat

 

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk