fbpx

Ny dom: Pensionsselskab bryder reglerne og skal betale millioner tilbage til arvinger

Ny dom: Pensionsselskab bryder reglerne og skal betale millioner tilbage til arvinger

Ny dom: Pensionsselskab bryder reglerne og skal betale millioner tilbage til arvinger
Udgivet den 30. sep. 2020

Del artiklen

Hvem har ret til forsikringssummen, når den skal udbetales til ”nærmeste pårørende”?

En ny dom fra Højesteret slår fast, at klienten og klientens far var blevet ulovligt behandlet af pensionsselskabet PFA i en sag om udbetaling af forsikringssum i forbindelse med farens dødsfald.

Sagen er principiel og får måske også betydning for kunder i andre forsikrings- og pensionsselskaber. PFA Pension skal nu betale op til kr. 25 millioner tilbage til folk, der er blevet snydt for deres forsikringspenge.

Baggrund for sagen

Sagen tager sit udgangspunkt i en far og hans datter. I år 2000 tegnede faren to livsforsikringer, hvor forsikringssummen skulle tilfalde ”nærmeste pårørende”.

”Nærmeste pårørende” er et juridisk udtryk, der på daværende tidspunkt betød, at arverækkefølgen var ægtefællen og herefter børn. Faren var ikke gift, og derfor var det farens eneste datter, der alene var berettiget til forsikringssummen.

Ændring i definitionen af ”nærmeste pårørende”

I 2007 kom der imidlertid en lovændring, der betød at ægtefæller og samlevere blev sidestillet. Lovændringen vedrørte dog kun forsikringer, der blev tegnet den 1. januar 2008 og fremefter.

I 2011 valgte PFA Pension at ændre deres definition af ”nærmeste pårørende” i deres forsikringspolicer, således at ægtefæller og samlevere blev sidestillet. Ændringen omfattede alle forsikringer, uanset hvornår forsikringerne var blevet tegnet.

Derfor skrev PFA Pension et brev til deres 344.000 kunder, heriblandt klientens far, hvori de gjorde opmærksom på ændringen. PFA anså altså ”nærmeste pårørende” som ægtefælle, samlever og børn – i den rækkefølge. De skrev desuden, at forsikringstager aktivt skulle gøre opmærksom på eventuel uenighed i denne ændring i arverækkefølgen.

Klientens far var ordblind og havde alkoholproblemer, og han var derfor ikke i stand til at forstå brevets indhold. Derfor reagerede han heller ikke på brevet fra PFA.

Datter fik ikke sin berettiget forsikringssum

Da faren går bort, mener PFA Pension, at samleveren skal have udbetalt forsikringspengene.

Datteren får dermed ikke del i forsikringssummen, og derfor vælger hun at føre en retssag.

Det afgørende og principielle i sagen er, om PFA Pension ved ”passiv accept” fra forsikringstager kan ændre definitionen af ”nærmeste pårørende” med den konsekvens, at samleveren og ikke barnet får udbetalt forsikringssummen.

Afgørelsen

Når man har indgået en forsikringsaftale, kan forsikringsselskabet ikke ændre i aftalen, medmindre kunden aktivt accepterer det. Det er dommen fra Højesteret, og dermed fik datteren medhold i, at hun var rette modtager af forsikringssummen.

Selvom PFA gjorde opmærksom på ændringen i forsikringspolicerne, hvorved de lod samlevere få samme status som ægtefæller, var denne ”passive accept” ikke tilstrækkelig.

Sagen er principiel, fordi den får betydning for mange pensionskunder i lignende situationer.

Er du blevet snydt?

Hvis du står i en lignende situation, hvor du mener, at forsikringssummen ikke er blevet udbetalt til den rette, så er du velkommen til at kontakte os for en drøftelse.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Gitte Wichmann Mortensen

Gitte Wichmann Mortensen

Advokat (L)

Ditte Kjeldgaard

Ditte Kjeldgaard

Advokat

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Johan Klint Nielsen

Johan Klint Nielsen

Advokat (L)

Lone Mørch

Lone Mørch

Advokat (L)

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk