fbpx

Pensioner deler man ikke ved skilsmisse – eller gør man?

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Pensioner deler man ikke ved skilsmisse – eller gør man?

WTC advokaterne - Skilsmisseadvokat

Svaret er ja – og nej.

Loven om deling af pensioner ved skilsmisse blev ændret fra 1. januar 2008. Vi hører tit, at nu skal pensioner ikke længere deles ved skilsmisse. Det er dog en sandhed med modifikationer.

Udgangspunktet er, at alle pensionsordninger skal deles. Rimelige pensionsordninger kan dog beholdes af ægtefællen, uden at man skal dele værdien med den anden ægtefælle.

Rimelige pensionsordninger er pensionsordninger, hvor de løbende indbetalinger har været sædvanlige ud fra den pågældendes arbejds- og uddannelsesområde på indbetalingstidspunktet. Arbejdsmarkedspensioner og andre obligatoriske pensionsordninger, man har gennem sit arbejde, er rimelige. Hvis man selv har valgt at indbetale ekstra beløb på ordningen, kan man dog risikere, at en del af pensionen skal deles med den anden ægtefælle.

Hvis man ikke er omfattet af en pensionsordning gennem sit arbejde, er ens pensionsordning rimelig, hvis man indbetaler, hvad der er sædvanligt for ens arbejds- og uddannelsesområde.

Hvis en ægtefælle eksempelvis har tegnet en privat pension ud over sin arbejdsmarkedspension, vil den private pension anses som en ekstra pension, som skal deles med den anden ægtefælle. Det gælder dog ikke, hvis den, der har sparet yderligere op til pension, har en samlet mindre pensionsopsparing end den anden ægtefælle. Man har nemlig altid mulighed for at spare op til den anden ægtefælles pensionsniveau uden, at ens pensionsordninger skal deles.

Reglerne er ikke enkle, men er dog teoretisk til at forklare. Problemerne opstår i mit daglige praktiske arbejde som advokat og som bobehandler i ægtefælleskifter for Skifteretten i Helsingør.

Størst er problemet for så vidt angår de selvstændige. Der er enighed om, at deres pensionsordninger må vurderes ud fra virksomhedens økonomiske forhold, men at det også kan tillægges vægt, hvilken uddannelse man har, og hvilket arbejdsområde man er inden for. Selvstændige behøver ikke at følge et lige så fast opsparingsmønster som lønmodtagere, for at pensionen anses som sædvanlig. Man skal se på virksomhedens økonomiske forhold på indbetalingstidspunktet. Det er usikkert, om man som selvstændig kan indbetale meget store beløb enkelte år for at kompensere for år med lille eller ingen indbetaling. Den mulighed har en lønmodtager ikke. Der er ikke regler om, at en bestemt procentsats anses som rimelig, og der kan ikke sættes lighedstegn mellem rimelighedsvurderingen og mulighederne for at opnå skattefradrag for indbetalingerne.

Det er den ægtefælle, som vil holde sin pensionsordning uden for delingen på ægtefælleskiftet, som skal bevise, at den er rimelig. Som det fremgår ovenfor, er der meget store usikkerheder om, hvor grænsen går, og det er et stort problem for den selvstændige.

Der er tale om komplekse regler, som kan give anledning til mange diskussioner og uenigheder mellem forhenværende ægtefæller. Den eneste løsning er, at ægtefællerne under ægteskabet ved oprettelse af en ægtepagt tager stilling til, hvilke regler der skal gælde for dem og deres pensionsordninger. For mig er det ikke vigtigt, om ægtefællerne bestemmer, at deres pensionsordninger skal deles eller ikke deles, men det er vigtigt, at de har klarhed over, hvordan deres pensionsordninger behandles ved en eventuel skilsmisse.

Hvis det i en ægtepagt bestemmes, at en pensionsordning skal deles ved skilsmisse, skal man være opmærksom på, at det ikke er pensionsordningen, der deles, men værdien af den. Man beholder således sin pensionsordning, men skal betale den anden ægtefælle halvdelen af ordningens værdi efter skat. Det kan give likviditetsmæssige problemer. Det kan dog også konkret ved skilsmissen aftales, at det er selve ordningen, der skal deles, men pensionsselskabet skal give samtykke hertil.

Mange selvstændige sparer ikke op til pension, da virksomheden/holdingselskabet er deres pensionsordning. I det tilfælde skal man huske, at den anden ægtefælle vil kunne holde sine rimelige pensionsordninger uden for ægtefælleskiftet, mens man selv skal dele værdien af sin virksomhed. Dette kan kun undgås, hvis virksomheden er gjort til særeje ved en ægtepagt.

Hvis du vil vide mere om dine pensioners behandling ved skilsmisse eller død eller om sikring af dine værdier ved ægtepagt, er du meget velkommen til at kontakte Lone Mørch, lm@wtc.dk, Hillerød eller mig, Ditte Kjeldgaard, dk@wtc.dk, Helsingør eller på tlf. 48 22 00 40.

Print Friendly, PDF & Email