Pensioner deler man ikke ved skilsmisse – eller gør man?

Pensioner deler man ikke ved skilsmisse – eller gør man?

Pensioner deler man ikke ved skilsmisse – eller gør man?
Udgivet den 9. apr. 2024

Del artiklen

Svaret er både ja – og nej.
Loven om deling af pensioner ved skilsmisse blev ændret i 2008. Siden har den gængse opfattelse været, at pensioner ikke længere skal deles ved skilsmisse. Det er dog en sandhed med modifikationer.

Rimelige pensionsordninger

Udgangspunktet er, at alle pensionsordninger skal deles ved skilsmisse. Rimelige pensionsordninger kan dog beholdes, uden du skal dele værdien med den anden ægtefælle.

Rimelige pensionsordninger er pensionsordninger, hvor de løbende indbetalinger har været sædvanlige ud fra dit arbejds- og uddannelsesområde på indbetalingstidspunktet. Arbejdsmarkedspensioner og andre obligatoriske pensionsordninger, du har gennem dit arbejde, er rimelige.

Hvis du selv har valgt at indbetale ekstra beløb på pensionsordningen, kan du risikere, at en del af pensionen skal deles med den anden ægtefælle.

Hvis du ikke er omfattet af en pensionsordning gennem dit arbejde, er din pensionsordning rimelig, hvis du indbetaler, hvad der er sædvanligt for dit arbejds- og uddannelsesområde.

Hvis du eksempelvis har tegnet en privat pension ud over din arbejdsmarkedspension, vil den private pension anses som en ekstra pension, som skal deles med den anden ægtefælle. Det gælder dog ikke, hvis du, selvom du har sparet yderligere op til pension, samlet har en mindre pensionsopsparing end din ægtefælle. Man har nemlig altid mulighed for at spare op til den anden ægtefælles pensionsniveau, uden at ens pensionsordninger skal deles.

Selvstændiges pensionsordninger

Hvis du er selvstændig, vurderes dine pensionsordninger som udgangspunkt ud fra virksomhedens økonomiske forhold. Det kan dog også tillægges vægt, hvilken uddannelse du har, og hvilket arbejdsområde, du arbejder inden for. Som selvstændig behøver du ikke at følge et lige så fast opsparingsmønster som lønmodtagere, for at pensionen anses som sædvanlig.

Det er usikkert, om man som selvstændig kan indbetale meget store beløb enkelte år for at kompensere for år med lille eller ingen indbetaling. Den mulighed har en lønmodtager ikke. Der er ikke regler om, at en bestemt procentsats anses som rimelig, og der kan ikke sættes lighedstegn mellem rimelighedsvurderingen og mulighederne for at opnå skattefradrag for indbetalingerne.

Du skal desuden være opmærksom på, at det er den ægtefælle, som vil holde sin pensionsordning uden for delingen på ægtefælleskiftet, der skal bevise, at den er rimelig.

Som det fremgår, er der meget store usikkerheder om, hvor grænsen går, og det kan derfor være en stor udfordring for den selvstændige.

Tag stilling til deling af pension i en ægtepagt

Der er tale om komplekse regler, som kan give anledning til mange diskussioner og uenigheder mellem forhenværende ægtefæller.

Derfor bør ægtefæller, inden en eventuel skilsmisse, overveje at oprette en ægtepagt, der tager stilling til, hvilke regler der skal gælde ved en eventuel skilsmisse. I ægtepagten kan I tage stilling til, hvordan jeres pensionsordninger skal behandles, og om pensionen skal deles eller ej i tilfælde af en skilsmisse.

Læs mere om særeje og ægtepagt.

Hvis I i en ægtepagt bestemmer, at en pensionsordning skal deles ved skilsmisse, skal I være opmærksomme på, at det ikke er pensionsordningen, der deles, men værdien af den. Man beholder således sin pensionsordning, men skal betale den anden ægtefælle halvdelen af ordningens værdi efter skat. Dette kan for mange give likviditetsmæssige problemer. Det er muligt konkret ved skilsmissen at aftale, at det er selve ordningen, der skal deles, men dette skal pensionsselskabet give samtykke til.

Mange selvstændige sparer ikke op til pension, da virksomheden/holdingselskabet er deres pensionsordning. I det tilfælde skal du huske, at den anden ægtefælle vil kunne holde sine rimelige pensionsordninger uden for ægtefælleskiftet, mens du selv skal dele værdien af din virksomhed. Dette kan kun undgås, hvis virksomheden er gjort til særeje ved en ægtepagt.

Hvis du vil vide mere om dine pensioners behandling ved skilsmisse eller død eller om sikring af dine værdier ved ægtepagt, er du meget velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk